Praxe v Národním muzeu? Univerzita Karlova otevírá nový obor

2. 6. 2023 | O studijních oborech

Muzejní studia na FF UK
Od příštího akademického roku plánuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) otevřít nový magisterský obor Muzejní studia. Spolupracovat na něm bude s Národním muzeem. Studenti oboru tak získají praxi přímo v této významné instituci.

Tento obor je v rámci programů na FF UK výjimečný tím, že si klade za cíl propojit teorii a praxi. Studenty bude připravovat na práci odborného muzejního kurátora, památkáře nebo manažera v kulturní instituci.

Teorii budou poskytovat stávající ústavy na FF UK, studenty tak budou učit historici nebo znalci z oboru informačních věd a knihovnictví. Praxi poté studenti absolvují přímo v Národním muzeu. Seznámí se zde se správou sbírek, výstavnictvím, edukačními programy či projektovým řízením.

„Realizace studijního programu Muzejní studia obohatí nabídku profesních specializací na FF UK, například po boku inovativních přístupů k didaktice dějepisu v rámci studia učitelství. Věřím, že pro studující i akademiky FF UK se tímto programem rozšíří možnosti mezinárodní spolupráce o nové typy institucí,“ uvedla děkanka fakulty Eva Lehečková.

„Vznik programu Muzejní studia je pro české muzejnictví skutečně přelomovým momentem. Národní muzeum tak prohlubuje své dlouholeté partnerství s Univerzitou Karlovou a přímo se zapojuje do její výuky,“ dodal Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Pokud obor projde závěrečnou fází akreditace, bude v polovině července vypsáno přijímací řízení. Uchazeči o studium budou v rámci přijímací zkoušky u ústního pohovoru hovořit o své bakalářské práci, prokážou svoji znalost kulturního dědictví i schopnost komunikovat v angličtině.

Zdroje: ff.cuni.cz, nm.cz

Další články k tématu

Podcast Pod čepicí prozradí vše důležité o Univerzitě Karlově

Podcast Pod čepicí prozradí vše důležité o Univerzitě Karlově

Zájemci o studium na Univerzitě Karlově by si neměli nechat ujít novou podcastovou sérii Pod čepicí UKa!. Série si klade za cíl zodpovědět všechny otázky středoškoláků o Univerzitě Karlově. Posluchači se tak například dozví, která lékařská fakulta je nejlepší či jak se naučit na vysoké škole efektivně učit. Podcast vznikl v rámci besed o studiu na …