POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecné lékařství

14. 3. 2017 | O studijních oborech

Chcete jednou zachraňovat životy? Pak vás asi nejdříve čeká studium na některé z lékařských fakult. Podívejte se, jaké rozdíly ve studiu vás čekají na hradecké a plzeňské fakultě UK nebo na lékařských fakultách v Brně a Olomouci.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

www.lfhk.cuni.cz

Studium na fakultě: Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945. Dnes ji navštěvuje více než 1900 studentů. V bakalářském studiu můžete studovat ošetřovatelství nebo specializaci ve zdravotnictví. Pěti- a šestileté magisterské obory jsou zubní nebo všeobecné lékařství. Oba obory jsou dostupné v češtině, za poplatek i v angličtině.

Šance na přijetí: 28 %

Přijímací řízení: Pro obor Všeobecné lékařství je nutné absolvovat test, který prověří znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky.

operating-room-1442366

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

www.lfp.cuni.cz

Studium na fakultě: Na Lékařské fakultě UK v Plzni je možné studovat dva magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Co se oboru Všeobecné lékařství týče, první dva roky studia jsou věnovány teoretickým oborům – biologii, biofyzice, anatomii, histologii, fyziologii a biochemii. Ve třetím a v části čtvrtého ročníku se studují preklinické předměty – Patologická anatomie, Patologická fyziologie, Mikrobiologie, Farmakologie a začíná klinická výuka. Nejvyšší ročníky jsou plně věnovány klinickým oborům. V 6. ročníku stážují studenti v rámci blokové výuky v nemocnicích v Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem.

Šance na přijetí: 31 %

Přijímací zkoušky:Uchazeči skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemných testů. Z každého předmětu odpovídají na 50 otázek.

LF Olomouc

http://www.lf.upol.cz/

Studium na fakultě: V 1.-4. semestru tvoří náplň studia teoretické obory (například anatomie, histologie a embryologie). Preklinickým oborům (jako je patologie nebo mikrobiologie) je věnován 5.-7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických oborů s návazností na předměty veřejného zdravotnictví. Nedílnou součástí je praktická výuka v hlavních klinických oborech, včetně praxe v ordinaci praktického lékaře.Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou z Vnitřního lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva.

Šance na přijetí: 18 %

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Je identická pro oba studijní obory, Všeobecné lékařství i Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní obory vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou.

medicine-1325116

LF Masarykovy univerzity

www.med.muni.cz

Studium na fakultě: Škola nabízí mnoho zahraničních kontaktů, možnost studia v angličtině nebo zahraniční studijní pobyty. Navíc se studenti hned od prvního ročníku mohou zapojovat do výzkumů, na nichž škola spolupracuje. Praktická výuka probíhá ve Fakultní nemocnici Brno a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Studenti stážují též v Masarykově onkologickém ústavu a dalších brněnských nemocnicích.

Šance na přijetí: 27 %

Přijímací zkoušky: Pro obor Všeobecné lékařství se písemná zkouška koná formou testů. Jsou testovány znalosti z odborných předmětů fyzika, chemie, biologie a somatologie. Možné je i přijetí bez přijímací zkoušky: podmínkou je, že průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Je také nutné, aby uchazeč absolvoval výuku biologie, chemie a fyziky v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ, a z těchto předmětů neměl horší známku než 2.

Zdroj informací: webové stránky jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: freeimages.com