POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecné lékařství

Chcete jednou zachraňovat životy? Pak vás asi nejdříve čeká studium na některé z lékařských fakult. Podívejte se, jaké rozdíly ve studiu vás čekají na hradecké a plzeňské fakultě UK nebo na lékařských fakultách v Brně a Olomouci.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

www.lfhk.cuni.cz

Studium na fakultě: Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945. Dnes ji navštěvuje více než 1900 studentů. V bakalářském studiu můžete studovat ošetřovatelství nebo specializaci ve zdravotnictví. Pěti- a šestileté magisterské obory jsou zubní nebo všeobecné lékařství. Oba obory jsou dostupné v češtině, za poplatek i v angličtině.

Šance na přijetí: 28 %

Přijímací řízení: Pro obor Všeobecné lékařství je nutné absolvovat test, který prověří znalosti z biologie, somatologie, chemie a fyziky.

operating-room-1442366

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

www.lfp.cuni.cz

Studium na fakultě: Na Lékařské fakultě UK v Plzni je možné studovat dva magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Co se oboru Všeobecné lékařství týče, první dva roky studia jsou věnovány teoretickým oborům – biologii, biofyzice, anatomii, histologii, fyziologii a biochemii. Ve třetím a v části čtvrtého ročníku se studují preklinické předměty – Patologická anatomie, Patologická fyziologie, Mikrobiologie, Farmakologie a začíná klinická výuka. Nejvyšší ročníky jsou plně věnovány klinickým oborům. V 6. ročníku stážují studenti v rámci blokové výuky v nemocnicích v Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem.

Šance na přijetí: 31 %

Přijímací zkoušky:Uchazeči skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemných testů. Z každého předmětu odpovídají na 50 otázek.

LF Olomouc

http://www.lf.upol.cz/

Studium na fakultě: V 1.-4. semestru tvoří náplň studia teoretické obory (například anatomie, histologie a embryologie). Preklinickým oborům (jako je patologie nebo mikrobiologie) je věnován 5.-7. semestr. V dalších semestrech probíhá výuka klinických oborů s návazností na předměty veřejného zdravotnictví. Nedílnou součástí je praktická výuka v hlavních klinických oborech, včetně praxe v ordinaci praktického lékaře.Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou z Vnitřního lékařství, Pediatrie, Chirurgie, Gynekologie a porodnictví, Epidemiologie, sociálního lékařství a medicínského práva.

Šance na přijetí: 18 %

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Je identická pro oba studijní obory, Všeobecné lékařství i Zubní lékařství. V případě podání přihlášky na oba studijní obory vykoná uchazeč přijímací zkoušku pouze jednou.

medicine-1325116

LF Masarykovy univerzity

www.med.muni.cz

Studium na fakultě: Škola nabízí mnoho zahraničních kontaktů, možnost studia v angličtině nebo zahraniční studijní pobyty. Navíc se studenti hned od prvního ročníku mohou zapojovat do výzkumů, na nichž škola spolupracuje. Praktická výuka probíhá ve Fakultní nemocnici Brno a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Studenti stážují též v Masarykově onkologickém ústavu a dalších brněnských nemocnicích.

Šance na přijetí: 27 %

Přijímací zkoušky: Pro obor Všeobecné lékařství se písemná zkouška koná formou testů. Jsou testovány znalosti z odborných předmětů fyzika, chemie, biologie a somatologie. Možné je i přijetí bez přijímací zkoušky: podmínkou je, že průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Je také nutné, aby uchazeč absolvoval výuku biologie, chemie a fyzikyZdroj informací: webové stránky jednotlivých fakult

ily: 'Open Sans', Arial, sans-serif;">a z těchto předmětů neměl horší známku než 2.

Zdroj informací: webové stránky jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: freeimages.com


havlovalaura@gmail.com

Další články k tématu

Co studují slavní Češi?

Co studují slavní Češi?

Jestli se chystáte na podzim na vysokou, asi už víte, na kterou fakultu budou vaše kroky směřovat. Možná se tam potkáte i s nějakou celebritou – které školy například studují slavní mladí Češi? Blogerka Markéta Bártová se upsala Fakultě sociálních studií na brněnské Masarykově univerzitě. Další módní blogerka Nicole Ehrenbergerová z blogu A Cup Of …

číst více
Kde ještě berou přihlášky?

Kde ještě berou přihlášky?

Místo toho, abyste si užívali léto jako většina vašich kamarádů, přemýšlíte, kam byste na podzim mohli nastoupit na školu? Přinášíme vám přehled veřejnoprávních škol, kde ještě berou přihlášky. Červenec Česká zemědělská univerzita v Praze Na oboru Zemědělství tropů a subtropů na Fakultě tropického zemědělství čekají na vaše přihlášení až do 30. 7. Technická fakulta zase …

číst více