POROVNÁNÍ OBORŮ: Taneční umění

4. 11. 2009 | O studijních oborech

„Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším…“ řekl jednou slavný český tanečník a choreograf Joe Jenčík. Ačkoli od tohoto výroku uplynulo už několik desítek let, určitě by jeho slova potvrdili všichni, kdo se na různých úrovních tanci věnují i dnes. A věřte nebo ne, tanec se dá studovat i na akademické půdě.

Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze

Tanec je jedním z múzických umění, a tak by bylo až s podivem, kdybychom ho nenašli na pražské Akademii múzických umění. Nabízí jej tamní Hudební fakulta (HAMU), kde jej najdete pod hlavičkou programu Taneční umění. V jeho rámci můžete vybírat ze čtyř oborů, z nichž každý se zaměřuje na zcela odlišnou oblast studia tance. Všechny nabízené bakalářské obory poskytují možnost zevrubnějšího vzdělání v dané oblasti i v rámci navazujících magisterských cyklů, případně v doktorských programech.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na všechny obory programu Taneční umění sestávají vždy z teoretické i praktické části a často se konají v několika vyřazovacích kolech. U všech uchazečů se přitom již předem očekává zřejmý taneční a pohybový talent, doložená praktická zkušenost, ale i teoretické znalosti z oblasti tance jako významné kulturní a umělecké oblasti.

Předměty

První tři níže uvedené obory jsou organizovány Katedrou tance. Z vyučovaných předmětů se tu můžete setkat například s takovými, jako je Analýza tance, Choreografie a režie, Jevištní technika, Kinetografie, Kineziologie, Repertoár, Scénografie a kostým, Taneční antropologie, Taneční estetika a mnohé další. Mezi předměty vyučované v rámci čtvrtého oboru, Pantomimy (realizovaného Katedrou pantomimy), patří kromě jiného Nonverbální divadlo, „Mime corporel“ – Tělesný mimus, Improvizace divadelní, Filmový gag, pixilace, scéna-film, Žongláž, Jevištní řeč, Dramaturgie autorského divadla, Psychologie mimiky a gestiky a další.

  • Obor: Pedagogika tance

Pedagogika tance, jak už název napovídá, směřuje k výchově budoucích učitelů nových tanečníků. Tanec je však sám o sobě pojem velmi široký, a proto je tento obor ještě rozdělen na tři užší specializace: Moderní tanec, Klasický tanec a Lidový tanec. Do jednotlivých specializací se lze zapisovat od 3. semestru studia.

Přijímací zkoušky

Za obecné předpoklady přijetí do tohoto oboru je považována znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové), a to na úrovni absolventů taneční konzervatoře, dále pedagogický talent a samozřejmě zájem o obor (nejlépe doložený například pedagogickou, případně i jevištní praxí). Písemný test se zaměřuje především na prověření všeobecných kulturních znalostí a znalostí dějin tance a baletu. Talentová část zkoušek má pak za cíl prokázat uchazečovu praktickou znalost tanečních technik. Postupující uchazeči jsou dále zkoušeni z hudebních znalostí a dovedností (blíže viz zde), absolvují pohovor o základních poznatcích týkajících se systému klasické (případně jiné) taneční techniky, pedagogiky tance a nakonec musejí prezentovat vlastní pedagogickou ukázku.

Tanec je neodmyslitelnou součástí lidské kultury (foto: www.sxc.hu)

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru mohou působit na všech úrovních tanečního vzdělávání, ale uplatnit se mohou i v nejrůznějších tanečních studiích, divadelních, baletních či performerských souborech, jako soukromí učitelé jednotlivců i celých souborů apod. Prosadit se však mohou také jako sólisté nebo členové uměleckých těles a souborů, jako umělečtí či produkční pracovníci v různých kulturních institucích, v rozhlase, v televizi, v koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích a­pod.

  • Obor: Choreografie

Kdo může vedle pohybového talentu nabídnout i tvůrčí dispozice, může pomýšlet na studium oboru Choreografie. Ten studentům mj. poskytuje základní poznatky z oblasti taneční kompozice, a to nejen prakticky, ale i z hlediska její historie i teoretického zázemí této činnosti.

Přijímací zkoušky

Kromě choreografického talentu a znalostí tanečních technik (nejlépe na profesionální úrovni) by měli uchazeči o studium oboru Choreografie projevit zájem o obor, a to například prokázáním předchozí tvůrčí praxe. Chybět by jim neměly ani znalosti hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla a všeobecný kulturní přehled. Přijímací řízení probíhá ve třech „vyřazovacích“ kolech. První sestává z předložení video či DVD záznamu doposud realizovaných choreografií (odevzdává se s přihláškou ke studiu), druhé kolo pak tvoří písemný test (ze všeobecné kulturní vyspělosti a z dějin tance a baletu) a praktická zkouška sestávající z předvedení tanečních technik (klasický, moderní, lidový tanec) a vlastní choreografie. V závěrečném kole je uchazeči zadána hudba, na niž musí v dané lhůtě (cca 3 hod.) vytvořit choreografii, dále absolvuje pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti a o dějinách tance, hudby a divadla. Poslední část pak tvoří zkouška z hudebních znalostí a dovedností.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru se kromě profese choreografa může uplatnit také například jako taneční teoretik ve všech oblastech tanečního umění, v divadlech, v baletních a tanečních souborech, v médiích, jako kritik či jako dramaturg tanečních souborů i jinde.

  • Obor: Taneční věda

Obor Taneční věda je již více orientován na teoretickou oblast tance jako uměleckého odvětví. Zabývá se jeho historií i současností, nechybí ani pohled do různých forem taneční kritiky, popularizace tance jako takového, ale například i na organizační a managerskou stránku provozování tanečních aktivit.

Přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí do tohoto oboru je mimo jiné schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické schopnosti, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni, znalost dějin tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla a všeobecný kulturní přehled, nutná je i základní znalost tanečních technik. Přijímací řízení se skládá z písemné části (prověřuje všeobecnou kulturní vyspělost a znalosti z dějin tance a baletu), z pohovoru o dějinách tance, hudby a divadla a z přezkoušení znalosti světového jazyka. Druhé kolo přijímacího řízení pak tvoří zkouška z hudebních znalostí a dovedností.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou najít uplatnění jako kritici či jako dramaturgové baletních ansámblů, jako samostatní badatelé v hudební teorii, mohou se uplatnit na pozici hudebního manažera, vykonávat profesi hudebně-režisérskou či působit jako zvukoví mistři.

  • Obor: Pantomima

Ač tento obor stojí v porovnání s předchozími jednou nohou spíše v divadelní oblasti, je vypisován v rámci programu Taneční umění. Katedra nonverbálního divadla, dnes pantomimy, je nejmladším umělecko-pedagogickým pracovištěm HAMU. Po roce 1999 tuto katedru vedl například i Doc. Boris Hybner se svými spolupracovníky. Studium pantomimy je zde realizováno na pozadí tří uměleckých stylů, a sice imaginární pantomimy, clownerie a grotesky. Studenti se zde však zdokonalují také třeba ve stepu, akrobacii, moderním tanci, kontaktní imrovizaci nebo Tai-Chi.

Přijímací zkoušky

Uchazečům o studium Pantomimy by pochopitelně neměly chybět výborné znalosti z oblasti techniky mimu, fantazie, zájem o obor (dokumentovaný předchozí praxí), orientace v dějinách pantomimy, tance a divadla a všeobecná kulturní vyspělost (na tu je zaměřena písemná část zkoušky). Talentová zkouška prověřuje znalosti tanečních technik (klasické, moderní, lidové) a techniky mimu. Poslední část prvního kola tvoří zkouška z hudebních znalostí a dovedností hudby. Postupující uchazeči musejí v dalším kole řízení předvést vlastní pantomimický výstup (3 – 6 min.) a jsou prověřováni z hudební teorie, dějin tance, pantomimy a divadla.

Uplatnění absolventů

Absolvent Pantomima může působit mj. jako autor, interpret i pedagog pantomimy.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Také Divadelní fakulta brněnské Janáčkovy akademie věnovala jeden ze svých studijních programů tanci. Je jím pětiletý magisterský program Taneční umění, který bývá nabízen v kombinované formě studia. V akademickém roce 2010/2011 však fakulta tento studijní program neotvírá.

  • Obor: Taneční pedagogika

Studijní obor Taneční pedagogika zaštiťuje Ateliér taneční pedagogiky. V rámci teoretických předmětů se posluchači seznámí mj. s poznatky z oblasti historie, technik či estetiky tance. V praktické části studia pak mohou zdokonalovat své dovednosti v klasickém, moderním a lidovém tanci a taneční gymnastice.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit například jako pedagogové působící na základních uměleckých školách, tanečních konzervatořích (které patří k základním institucím zaměřeným na výchovu aktivních tanečníků), ale i na vysokých školách, v divadlech nebo jako lektoři v jednotlivých tanečních souborech.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj:
Hudební fakulta AMU
Divadelní fakulta JAMU

Další články k tématu

Úspěch v uměleckém průmyslu titul nezaručí. Musíte být originální a na očích

Úspěch v uměleckém průmyslu titul nezaručí. Musíte být originální a na očích

Pokud začínáte studovat umělecky zaměřenou vysokou školu, je nejvyšší čas začít uvažovat pragmaticky. Nečekejte, až vám někdo nabídne pracovní příležitost. Sami začněte už teď budovat své portfolio a sbírejte kontakty a zkušenosti během studia i mimo něj. Titul totiž nestačí. Od roku 2013 se ve Velké Británii snížil počet absolventů uměleckých oborů o 5,4 procenta. …

číst více
Západočeská univerzita otevírá nový obor Speciální pedagogika

Západočeská univerzita otevírá nový obor Speciální pedagogika

Západočeská univerzita v Plzni získala akreditaci pro nový tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika. „Vhodně reagovat na individuální a často velmi specifické potřeby žáků a studentů je pro současné školství velká výzva. Ty proto musejí být z hlediska pedagogické práce s těmito žáky odpovídajícím způsobem vybaveny. Vedle různých kompenzačních pomůcek sehrává významnou úlohu také přítomnost pedagogů, …

číst více
Staň se umělcem 21. století. Studuj ART & DESIGN INSTITUT!

Staň se umělcem 21. století. Studuj ART & DESIGN INSTITUT!

Umění je pevnou součástí každé doby a všichni umělci potřebují mít prostor k tomu, aby mohli své schopnosti rozvíjet. Přesně takový najdete na pražských Vinohradech, kde je úplně první a vůbec jediná soukromá vysoká škola uměleckého zaměření v České republice. ART & DESIGN INSTITUT jde s dobou. Je to moderní škola s moderní koncepcí pro moderní umělce. V praxi to …

číst více