POROVNÁNÍ OBORŮ: Stavební inženýrství

Dostat se na „stavárnu“ není tak těžké, jako se na ní udržet. To platí pro většinu vysokých škol, které otevírají program Stavební inženýrství. Úspěch záleží také na tom, který konkrétní obor si v rámci tohoto programu vyberete.

Stavební inženýrství jako samostatný obor nikde v České republice nenajdete. Školy nabízí pouze studijní program s tímto jménem. V rámci něj si můžete vybrat z velkého množství specializovanějších oborů. Bývá však pravidlem, že první dva roky studia jsou pro všechny obory v rámci tohoto programu společné, a až po absolvování takzvaného společného základu se rozbíhají studia na jednotlivé specializace. Bakalářské studium obvykle trvá čtyři roky, navazující magisterské pak rok a půl.

Na „stavárny“ se často uchazeči hlásí, když vědí, že budou přijati bez přijímacích zkoušek (což je možné na všech českých stavebních fakultách). Platí, že na Fakultu stavební na libovolné škole je snazší se dostat, než se na ní následně udržet. Zatímco studenti humanitních oborů tráví spoustu času psaním seminárek, studenti stavebního inženýrství večery tráví počítáním a rýsováním. Stavební inženýrství má však oproti množství jiných oborů tu výhodu, že již s bakalářským titulem můžete nastoupit bez větších potíží do zaměstnání a poměrně snadno najdete uplatnění. Pojďme si uvést přehled možností, které máme na českých vysokých školách.

Studijní program „Stavební inženýrství“ u nás nabízí čtyři vysoké školy: České vysoké učení technické, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a okrajově i Univerzita Pardubice.

České vysoké učení technické

Možnosti studia

ČVUT v Praze otevírá program Stavební inženýrství v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Bakalářské a magisterské obory lze studovat pouze prezenčně, doktorandi mají možnost také kombinovaného studia. Bakalářské studium trvá čtyři roky, tedy o rok déle, než je tomu například na humanitních oborech. Oproti tomu je zkráceno magisterské studium na jeden a půl roku a studium doktorské trvá také pouze tři roky.

První dva roky bakalářského studia tvoří již zmíněný „společný základ“, kdy se studenti zabývají především teoretickými předměty. Poté si můžete vybrat z následujících oborů, ve kterých můžete pokračovat také později v magisterském studiu:

 • Konstrukce pozemních staveb
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Inženýrství životního prostředí
 • Management a ekonomika ve stavebnictví
 • Informační systémy ve stavebnictví
 • Materiálové inženýrství
 • Příprava, realizace a provoz staveb
 • Požární bezpečnost staveb

Přijímací řízení

Na ČVUT je pro program Stavební inženýrství nejdůležitější váš prospěch z matematiky. K prominutí přijímací zkoušky potřebujete buď složit státní maturitu vyšší úrovně z matematiky, nebo mít celkový prospěch v matematice do 2,0. Pokud tyto podmínky nesplňujete, budete psát přijímací test z matematiky, jehož ukázku si můžete prohlédnout zde. ČVUT nabízí také napsání testu nanečisto, poradce na ICQ nebo přípravné kurzy.

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti studia

Stejně jako na ČVUT můžete jít na VUT na studium bakalářské, magisterské i doktorské. Bakalářské studium opět trvá čtyři roky, magisterské rok a půl, doktorské studium je ale delší než v Praze, trvá čtyři roky. Výhodu mají v Brně oproti Praze studenti pracující či jinak vytížení – VUT v Brně totiž otevírá bakalářské i magisterské studium v kombinované for­mě.

Když se hlásíte na VUT na bakalářské studium, v přihlášce volíte pouze studijní program, tedy Stavební inženýrství. Specializaci si vybíráte až v průběhu studia, v posledním roce studia nastává ještě druhé dělení do specializací. Tak jako na ČVUT i zde první dva roky strávíte studiem předmětů teoretických, které jsou společné pro všechny specializace – jde o matematiku, fyziku, ekonomii nebo také jazyky. Poté se rozhodujete pro jednu z následujících možností studijních oborů:

 • Stavebně materiálové inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Management stavebnictví
 • Konstrukce a dopravní stavby

Přijímací řízení

Tak jako na ČVUT i na VUT vám můžou být přijímací zkoušky odpuštěny, pokud máte prospěch do určitého průměru – ten se pohybuje zhruba kolem 2,0. Tato hranice se každým rokem mění, zájemci o studium jsou o ní informováni vždy měsíc před přijímacím řízením. Pokud se do průměru „nevejdete“, musíte složit přijímací zkoušky z matematiky a fyziky, z každého předmětu deset otázek, na které máte hodinu. Ukázkový test si můžete prohlédnout zde, na internetu najdete i patřičné studijní okruhy. V tomto roce bylo přijato kolem dvou tisíc uchazečů (na program Stavební inženýrství se na Fakultě stavební VUT hlásí vůbec nejvíce uchazečů), z nich většina bez přijímacích zkoušek. Z těch, kdo je museli absolvovat, je pouze zhruba třicet uchazečů neudělalo.

Názor studenta

Student stavebního inženýrství Ľubomír Dávidík říká o své zkušenosti se studiem na VUT toto:

„Dostat se na tuto školu není velký problém, mnohem větším problémem je udržet se tam. S přibývajícími ročníky obtížnost stoupá a stoupá. Ze začátku to vypadalo, že zvýhodnění jsou studenti gymnázií, protože v prvním ročníku bylo mnoho předmětů jako matematika, fyzika, chemie. Ale později začaly přibývat technické předměty, které jsou každý semestr obtížnejší. Zde mají jasnou výhodu studenti středních technických škol. Studenti gymnázií musejí na sobě mnohonásobně víc pracovat, aby udrželi tempo. To je samozřejmě můj subjektivní názor a nechci tím tvrdit, že technici na sobě pracovat nemusí. Důležité je splnit zkoušky všech předmětů daného semestru a nezapisovat si je na později.“

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Možnosti studia

Situace na VŠB-TUO je podobná jako v případě VUT – nabízen je bakalářský, magisterský i doktorský program Stavební inženýrství v kombinované i prezenční formě, bakalářský program trvá čtyři roky, magisterský rok a půl. Studijní plán je možné si prohlédnout na stránkách školy.

První dva roky bakalářského studia jsou opět společné pro většinu oborů. Na výběr je následující:

 • Building Structures
 • Dopravní inženýrství
 • Dopravní stavby
 • Geotechnika
 • Konstrukce staveb
 • Městské stavitelství a inženýrství
 • Prostředí staveb
 • Příprava a realizace staveb
 • Správa majetku a provoz budov
 • Stavební hmoty a diagnostika staveb

Přijímací řízení

Přijímací řízení se na VŠB-TUO v programu Stavební inženýrství nekoná. Uchazeči jsou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy. Hranice průměrného prospěchu rozhodující o přijetí či nepřijetí je stanovena každý rok jinak, uchazeči se ji zpravidla dozví v červnu.

Univerzita Pardubice

Pro úplnost uveďme, že program Stavební inženýrství nabízí také Univerzita Pardubice, konkrétně Dopravní fakulta Jana Pernera a tříletý bakalářský obor Dopravní stavitelství.

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol

Zdroj fotografií: Stock.Xchng

Další články k tématu

Ekonomové z VŠB se stěhují z centra města do kampusu

Ekonomové z VŠB se stěhují z centra města do kampusu

Studenti Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské se budou stěhovat z centra Ostravy do kampusu v městské části Poruba. Oznámil to rektor univerzity Václav Snášel. Rektorovo rozhodnutí padlo na základě ekonomických analýz, rozvahy organizační náročnosti a několika průzkumů a dotazníků, které vyplňovali samotní studenti a zaměstnanci univerzity. Důvodem stěhování jsou tedy provozní úspory a snaha o větší propojení …

číst více
Fakulta stavební ČVUT otevřela galerii

Fakulta stavební ČVUT otevřela galerii

Univerzitní galerie, kterou Fakulta stavební ČVUT zřídila v centrálním prostoru budovy, před zasedacími místnostmi děkanátu, zahájila svoji činnost v lednu výstavou Matějková/Sedláček/Ševčík. Trojice hodnotitelů fakultní fotografické soutěže „Tvýma očima“ tak zde poprvé představuje i vlastní tvorbu. Galerie chce dále svoje prostory nabízet pro výstavy na témata z oblasti výtvarného umění, umělecké fotografie, užitého umění a …

číst více
VUT má nový moderní web

VUT má nový moderní web

Začátkem ledna odstartovalo podávání přihlášek na většinu fakult Vysokého učení technického. Brněnská technika proto připravila nový web, který uchazečům výrazně zjednoduší orientaci. Moderní struktura usnadní přístup i zástupcům firem, kteří mají zájem o spolupráci. Na základě hloubkové analýzy všech cílových skupin upravilo VUT své celouniverzitní stránky, které jsou nově i responzivní, takže se přizpůsobí prohlížení …

číst více