POROVNÁNÍ OBORŮ: Mezinárodní vztahy na soukromých školách

8. 6. 2011 | O studijních oborech

Mezinárodní vztahy patří mezi nejatraktivnější obory. Lákají vás jazyky a politika? Vidíte svou kariéru v diplomacii? Podívejte se, jaká je nabídka oborů na našich soukromých vysokých školách.

Cevro institut: Politologie a mezinárodní vztahy

Charakteristika oboru
Bakalářský tříletý obor je realizován v rámci programu Politologie. Lze jej studovat prezenčně i dálkově.

Náplň studia
Kurzy by měly studenty seznámit s teorií zkoumání politiky (dějiny politického myšlení, teorie mezinárodních vztahů), výzkumem politických systémů a institucí, základními problémy soudobých mezinárodních vztahů (diplomatická praxe, bezpečnostní studia) či různými moderními přístupy k prezentaci politických idejí (politický marketing). Cílem je naučit studenty samostatnosti při analýze procesů politiky i schopnosti aplikovat je v praxi.

Požadavky k přijímací zkoušce
Přijímací řízení může mít formu písemného testu NSZ společnosti SCIO, ústního motivačního formu nebo může stačit prokázání solidního výsledku u státní maturitní zkoušky. Okruhy ke zkoušce z Politologie najdete na tomto odkazu.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 24.500,– Kč, kombinovaná na 26.500,– Kč.

Více informací
Cevro institut

Metropolitní univerzita: Mezinárodní vztahy a evropská studia

Charakteristika oboru
Tříletý bakalářský obor je realizován v rámci programu Mezinárodní teritoriální studia. Je možné jej studovat v prezenční i kombinované for­mě.

Náplň studia
Studium by mělo nabídnout rovnoměrně vyvážené znalosti z historických, právních, ekonomických i další společenskovědních disciplín. Je zaměřeno jak na světovou, tak na tuzemskou problematiku. Součástí studia jsou dva povinné cizí jazyky a praktická příprava.

Požadavky k přijímací zkoušce
Uchazeči o kombinovanou formu studia jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Zájemci o prezenční studium složí test z jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj, Šj) na maturitní úrovni, který ověří jejich slovní zásobu a znalost gramatiky. Jde o test s výběrem možností s jedinou správnou odpovědí.

Pozor!
Studenti prvního ročníku mohou využít příležitosti studia v zahraničí, a to přihlášením do programu Double Degree. Díky tomuto programu mohou strávit rok studia na britské univerzitě Nottingham Trent University a získat tak po absolvování bakalářského studia dva diplomy.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 29.000,– Kč, kombinovaná na 25.000,– Kč.

Více informací
MUP

Mezinárodní vztahy jsou stále aktuální témaMezinárodní vztahy jsou stále aktuální téma

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů: Mezinárodní vztahy a diplomacie

Charakteristika oboru
Tříletý bakalářský obor lze studovat prezenčně i kombinovaně. Zájemci si mohou vybrat mezi obory Mezinárodní vztahy a diplomacie a Veřejná správa a public relations.

Náplň studia
Studenti se seznámí se základy společenských věd (filozofie, sociologie, právo, ekonomie), absolvují komunikativní základ (dva cizí jazyky, rétorika), základy statistiky a managementu a dále předměty dle oborové profilace (mezinárodní právo, veřejná správa, hospodářská politika).

Požadavky k přijímací zkoušce
Přijímací řízení má formu ústního pohovoru se zaměřením na ověření všeobecných předpokladů ke studiu, úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a motivaci ke studiu. Přihlíží se také k prospěchu na střední škole, jazykovým certifikátům a praxi v oboru.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 32.500,– Kč, kombinovaná na 31.000,– Kč.

Více informací VŠMVZ

Přečtěte si také: Speciál o oborech: Mezinárodní vzta­hy

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj obrázků: stock.xchng

Další články k tématu

Z ministra pedagog. Tomáš Petříček povede kurz na Univerzitě Karlově

Z ministra pedagog. Tomáš Petříček povede kurz na Univerzitě Karlově

Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček bude od příštího roku externě vyučovat na Univerzitě Karlově v Praze. Na Institutu mezinárodních studií, který spadá pod Fakultu sociálních věd, povede kurz zaměřený na českou zahraniční politiku. Tomáš Petříček se tak vrací na svou alma mater. Na Fakultě sociálních věd totiž absolvoval magisterské studium v oboru mezinárodní vztahy. Pokračoval na doktorský …

číst více