Pětina českých vysokoškoláků pořádně neovládá žádný cizí jazyk

2. 1. 2020 | Aktuality

group-ethnic-multicultural-students-sitting-table_99043-4322Podle letošního průzkumu Eurostudent VII pětina vysokoškoláků dobře neovládá žádný cizí jazyk. Alespoň jeden cizí jazyk ovládá polovina studentů, dva cizí jazyky umí 23 procent studentů a tři a více pouhých pět procent. Průzkumu se zúčastnilo 19 400 bakalářských a magisterských studentů.

Jazyková vybavenost studentů se liší podle studijních oborů. Cizím jazykem se nejlépe domluví studenti humanitních oborů a umění. Zhruba 36 procent z nich se domluví dvěma a více jazyky. Hůř jsou na tom studenti v zemědělských, lesnických a pedagogických oborech, z nichž téměř třetina hovoří plynule pouze jediným jazykem.

Kurzy cizího jazyka navštěvuje jako součást studia třetina dotázaných a shodný počet studentů má pak v rozvrhu aspoň jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce.

Cizí jazyky využívají vysokoškoláci v rámci studia především při čtení cizojazyčných skript a dalších studijních materiálů. Nejvíc cizojazyčné zdroje používají studenti IT, nejméně budoucí pedagogové.

Průzkum také zjišťoval, proč někteří studenti nevyjíždějí studovat do zahraničí. Špatná úroveň jazykových znalostí mezi hlavní důvody nepatřila. Studentům činí větší starosti finanční náklady, odloučení od přátel a rodiny nebo administrativa kolem uznávání výsledků zahraničního studia.

Zdroj:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/petina-ceskych-studentu-vs-neumi-dobre-zadny-cizi-jazyk-zjistil-pruzkum-40306580

Další články k tématu

Jazykové znalosti Čechů jsou pro mnohé zaměstnavatele nedostačující

Jazykové znalosti Čechů jsou pro mnohé zaměstnavatele nedostačující

Stále více zaměstnavatelů požaduje pokročilou znalost cizího jazyka. Statistiky personální agentury Grafton Recruitment však ukazují, že tento požadavek mnoho Čechů nesplňuje. Cizím jazykem na nejvyšší úrovni hovoří pouze třetina uchazečů o práci. Češi nejčastější ovládají angličtinu, hovoří jí ale hůře než většina dalších evropských národů. Ve své znalosti cizích jazyků patří Češi společně s Francouzi, Italy, …