Pětina českých vysokoškoláků pořádně neovládá žádný cizí jazyk

2. 1. 2020 | Aktuality

group-ethnic-multicultural-students-sitting-table_99043-4322Podle letošního průzkumu Eurostudent VII pětina vysokoškoláků dobře neovládá žádný cizí jazyk. Alespoň jeden cizí jazyk ovládá polovina studentů, dva cizí jazyky umí 23 procent studentů a tři a více pouhých pět procent. Průzkumu se zúčastnilo 19 400 bakalářských a magisterských studentů.

Jazyková vybavenost studentů se liší podle studijních oborů. Cizím jazykem se nejlépe domluví studenti humanitních oborů a umění. Zhruba 36 procent z nich se domluví dvěma a více jazyky. Hůř jsou na tom studenti v zemědělských, lesnických a pedagogických oborech, z nichž téměř třetina hovoří plynule pouze jediným jazykem.

Kurzy cizího jazyka navštěvuje jako součást studia třetina dotázaných a shodný počet studentů má pak v rozvrhu aspoň jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce.

Cizí jazyky využívají vysokoškoláci v rámci studia především při čtení cizojazyčných skript a dalších studijních materiálů. Nejvíc cizojazyčné zdroje používají studenti IT, nejméně budoucí pedagogové.

Průzkum také zjišťoval, proč někteří studenti nevyjíždějí studovat do zahraničí. Špatná úroveň jazykových znalostí mezi hlavní důvody nepatřila. Studentům činí větší starosti finanční náklady, odloučení od přátel a rodiny nebo administrativa kolem uznávání výsledků zahraničního studia.

Zdroj:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/petina-ceskych-studentu-vs-neumi-dobre-zadny-cizi-jazyk-zjistil-pruzkum-40306580

Další články k tématu

Počet Čechů studujících v zahraničí roste

Počet Čechů studujících v zahraničí roste

Čeští studenti stále častěji vyjíždí na studijní pobyty do zahraničí. Loni přes program Erasmus+ vycestovalo více jak sedm tisíc studentů. Celkově se Česká republika v počtu výjezdů řadí ve světovém srovnání na osmou příčku. K výjezdům studenty motivuje touha vylepšit si jazykové dovednosti i přání sbírat zkušenosti a navázat nové kontakty. V současnosti jsou mezi vysokoškoláky nejoblíbenější německé …

číst více