NOVÉ OBORY: Ochrana veřejného zdraví i dopravní psychologie

12. 3. 2021 | O studijních oborech

UPOL_FZVKaždý rok otevírá olomoucká škola několik nových oborů. Při výběru jejich zaměření se řídí poptávkou veřejnosti. Letos tak v nabídce přibudou obory z oblasti tělesného i duševního zdraví.

Fakulta zdravotnických věd otevře program orientovaný na podporu a ochranu zdraví. V rámci něj budou vysokoškoláci studovat široký okruh zdravotnických oborů ze dvou oblastí: epidemiologie a prevence infekčních a neinfekčních nemocí. Absolventi oboru nejčastěji najdou uplatnění na krajských hygienických stanicích. Ačkoliv tento obor nabízí více vysokých škol, Univerzita Palackého ho jako jediná umožňuje studovat jak v prezenční, tak i v kombinované formě.

 „Absolventi našeho nově otevíraného bakalářského programu získají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na pozici asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví podle příslušné legislativy, a pomohou tak saturovat personální nedostatek v této oblasti,“ sdělila Jana Janoutová, přednostka Ústavu zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví FZV UP, který poskytl novému studijnímu programu garanci.

Další nově otevíraný program, tentokrát pro zájemce o doktorské studium, bude zaměřený na práci a dopravní psychologii.

Cyrilometodějská teologická fakulta otevře studijní program orientovaný na péči o duševně nemocné v domácím prostředí. Fakulta tělesné kultury zase nabídne bakalářský program Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců. Přihlášky je možné zasílat do poloviny března.

Zdroj:
seznamzpravy.cz