Nový Zéland má pověst nejbezpečnější země, Spojené království zase nejpřívětivější

16. 12. 2020 | Studium v zahraničí

nový zéland Mezinárodní studenti hodnotili v průzkumu nadnárodní vzdělávací organizace Navitas atraktivitu anglofonních zemí jako studijních destinací. V době koronavirové pandemie výzkumníci zjišťovali, jak studenti vnímají jednotlivé země z hlediska bezpečnosti a stability i její otevřenosti a srdečnosti.

V současnosti je podle průzkumu nejstabilnější a nejbezpečnější destinací pro mezinárodní studenty Nový Zéland. Zemi i v době šířící se nákazy považují za bezpečnou tři čtvrtiny dotazovaných. Na druhé pozici je pak Kanada následovaná Austrálií.

Spojené království sice nemá tak dobře hodnocené parametry bezpečnosti, ale zase je podle studentů více otevřené a srdečné k mezinárodním studentům. Myslí si to přibližně sedm z deseti dotazovaných. Naopak na Novém Zélandu považují zemi za otevřenou jen čtyři respondenti z deseti. Podle autora výzkumu Jona Chewa se pro studenty s postupující koronavirovou pandemií stává otevřenost a srdečnost důležitější než to, jak se země s nákazou vypořádá.

Zcela na chvostu hodnocení pak stojí Spojené státy. Pouze jeden z deseti dotazovaných studentů se domnívá, že jsou USA bezpečnou zemí. Takto nízké hodnocení májí USA i z hlediska přívětivosti vůči zahraničním studentů.

Do průzkumu, který proběhl během září, se zapojilo 300 respondentů z 54 zemí. Pro úplnost je nutné dodat, že o bezpečnosti zemí rozhodovalo zejména to, jak jednotlivé se jednotlivé vlády dokázaly vypořádat s pandemií. Oproti květnu byla naprostá většina zkoumaných zemí hodnocena jako méně bezpečná, vyjma Spojeného království. Naznačuje to, že má tamější vláda nyní situaci lépe pod kontrolou než v květnu.

Zdroje:
collegenews.org
insights.navitas.com