Nový bakalářský obor na Filozofické fakultě UK – přihlášky až do konce dubna!

18. 2. 2011 | Aktuality

Filozofická fakulta UK dodatečně pro akademický rok 2011/2012 vypsala nový bakalářský obor s názvem Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku. Jde o prezenční dvouoborové studium akreditované v rámci studijního programu Historické vědy.

Ve své náplni se obor zaměřuje především na oblast Egypta a Syropalestiny. Absolventi získají dobré znalosti vybraných vývojových fází staroegyptského jazyka (tj. klasické egyptštiny a koptštiny a akkadštiny pro oblast Syropalestiny) a budou schopni číst a interpretovat texty v těchto jazycích. Dalším pilířem oboru jsou rovněž přednášky o dějinách států východního Středomoří v období 3. tis. př. n. l. do počátku 1. tis. n. l.
V rámci další specializace pak studenti získávají zevrubnější znalosti z vybraných odvětví egyptologie a klínopisu, zejména s důrazem na dějiny a také na vývoj jazyka či hmotné nebo duchovní kultury.

Přijímací zkoušky ke studiu tohoto oboru se skládají z písemné a ústní části. Písemnou tvoří test ze starověkých dějin a z reálií východního Středomoří (oblast dnešního Egypta, Libye, Izraele, Palestiny, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Turecka). Ústní část má pak u uchazečů prověřit zejména zájem o studium oboru, dále je do ní zahrnuta diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury a v neposlední řadě zde musejí uchazeči prokázat alespoň pasivní znalosti dvou cizích jazyků dle vlastní volby (na výběr je angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština a španělština).

Více informací najdete na stránkách Filozofické fakulty UK.

Zdroj: www.ff.cuni.cz

Další články k tématu

Fakulta sociálních studií MU otevírá nový studijní program Soudobé dějiny

Masarykova univerzita je první a jedinou univerzitou v České republice, kde bude možné od podzimu 2024 prezenčně studovat v bakalářském stupni studia program Soudobé dějiny. Nově je do své nabídky zařazuje Fakulta sociálních studií MU, přihlášky ke studiu lze podávat už od letošního listopadu. Soudobé dějiny vtáhnou studenty a studentky do moderní historie, do jejích […]

číst více