Nové směřování vysokoškolské reformy

13. 6. 2012 | Aktuality

Ministr školství Petr Fiala oznámil minulý týden reprezentantům vysokých škol, že nový zákon o vysokých školách se schvalovat nebude. Reforma vysokého školství proběhne formou novelizace stávajícího vysokoškolského zákona. Ministr slibuje, že reformní kroky znovu projedná s reprezentací vysokých škol. Rád by dosáhl shody na tom, jakými opatřeními zajišťovat potřebnou kvalitu výuky na školách.

Také věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům bude přepracován. V nové podobě bude zajišťovat výhradně možnost půjček na pokrytí životních nákladů v průběhu vysokoškolského studia. Nebude tedy vázán na školné. Nová verze věcného záměru tohoto zákona má rovněž projít diskusí s vysokými školami.

Reforma vysokého školství byla a stále je zdrojem spekulací, vyvolala i bouři studentských nepokojů. Studenti měli výhrady proti možnému vlivu politických stran a soukromých firem na budoucí vysokoškolské vzdělávání, proti omezování počtu studentů v akademických senátech i proti návrhům školného a finanční podpory studentům.

Zdroj: tisková zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy