Nechtěli nechat prváky bez pomoci. Tak pro ně vytvořili mentorský systém

23. 3. 2021 | Tiskové zprávy

Fakultě stavební ČVUTKontakt se spolužáky a průběžné dozvídání se informací je jedním z nejdůležitějších aspektů zvládnutí začátků studia na vysoké škole. Společně strávené okamžiky mezi přednáškami – ať už na chodbách mezi posluchárnami, v menzách či bufetech – jsou momentem, kdy si hlavně studenti prvních ročníků navzájem sdělují vše potřebné nejen kolem studia, zápočtů a zkoušek, ale i kde co najdou a mohou na fakultě využít. Protože v letošním akademickém roce nebyla na Fakultě stavební ČVUT v Praze klasická kontaktní výuka kvůli pandemii vůbec zahájena, vznikl zde mentorský systém, kde se pedagogové a studenti vyšších ročníků pravidelně novopečeným vysokoškolákům věnují. Ze začátku probíhaly schůzky skoro každý týden, teď se studenti se svými mentory setkávají zhruba jednou za čtrnáct dní.

S iniciativou „průvodcovství“ pro prváky přišel Ing. Petr Kavka, Ph.D., pedagog z Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT, když bylo jasné, že ani studenti prvních ročníků nebudou moci na konci září minulého roku nastoupit kontaktní výuku. Od přátel slyšel o systému, který se zkouší na jiné univerzitě, a navrhl na fakultě vytvořit něco obdobného. Jak uvádí, vzpomněl si přitom na svoje studium a říkal si: „Jak já bych tu školu vystudoval, kdybych se nedozvídal věci od spolužáků…“

Mentoring se za velkého zájmu o spolupráci ze strany pedagogů i studentů vyšších ročníků a podpory vedení fakulty povedlo rozjet už na konci října. „Podařilo se nám vytvořit zhruba dvacet týmů ve složení akademik a student, kteří si podle typů studijních programů rozebrali do svých ´kroužků´ všechny prváky. Těm jsme ale zároveň dali možnost přecházet z jednoho ´kroužku´ do druhého, aby mohli načerpat co nejvíc potřebných informací a zjistit, co jim vyhovuje,“ vysvětluje princip systému prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT, která se sama také jednoho mentorského týmu ujala.

Důležitou roli při mentoringu mají i studenti vyšších ročníků. Na schůzkách, které se konají přes MS Teams, se podílejí i Patrik Kučera, student magisterského programu Architektura a stavitelství, Ondřej Váňa, který je v bakalářském programu Geodézie a kartografie, a Jakub Holan, doktorand z Katedry betonových a zděných konstrukcí. Ondřej Váňa s budoucími geodety například řeší, jak zvládnout geodetickou výuku bez možností praktické výuky v terénu nebo jak se orientovat ve fakultním systému KOS. „Mě se prváci třeba ptají, jak funguje kreditový systém, jak se přihlásit na zkoušku, jak se na ni připravit a jak zkouška probíhá, protože to je naprosto odlišné od střední školy,“ říká Jakub Holan. „Často tvoříme i takovou spojku mezi některými vyučující a studenty, když dojde k nějakému zádrhelu v komunikaci. Také jim ale ukazuji, jaké aktivity na škole probíhají a že vysoká škola není jen o studiu,“ doplňuje Patrik Kučera.

Mentoringu se zhostil i Ing. Petr Kavka, Ph.D., který s nápadem přišel. „Přišlo by mi divné se nezapojit,“ směje se. „Zároveň jsem chtěl novým studentům ukázat, že o ně máme jako pedagogové zájem i mimo svoje hodiny. Já sám vím, že hodně věcí je na fakultě předáváno z generace na generaci a byla by chyba je o to připravit.“ V počátcích setkávání přitom řada studentů bojovala s ostychem. „Museli se naučit, že pro ně samotné je důležité se nebát zeptat. V tom hodně pomohlo propojení týmu pedagog a starší student, který ty bariéry pomáhá odbourávat,“ chválí si spolupráci se studentskou spolumentorkou doc. Eva Vejmelková z Katedry materiálového inženýrství a chemie.

Z reakcí studentů prvních ročníků je přitom už teď vidět, že mentoring se osvědčil. „Zvládnout systém studia bez jakékoliv pomoci by bylo velice časově náročné a určitě bych udělal spoustu chyb, než bych na vše přišel sám. Na mentoringu si nejvíce cením ochoty starších studentů, kteří se nebáli s námi komunikovat a řešit problémy, které během semestru nastaly. Moc mi pomohlo i určité neformální představení školy a objasnění různých nepsaných pravidel, které jsou na škole zvykem,“ říká Vojtěch Hart, student prvního ročníku programu Architektura a stavitelství. „Mně mentoring pomohl zorientovat se ve výuce a jsem vděčný za rady, jak se připravit do dalšího semestru. Největší zmatek jsem měl v tom, jak a kde hledat všechny informace, abych něco nepřehlédl. Jednoduché nebylo ani orientovat se v nastavení rozvrhu, ale stačilo jen oslovit moji mentorku a ta mi ochotně vysvětlila vše podstatné a já už s tím neměl problém. Pochopil jsem, že se stačí zeptat a kdokoli pomůže a poradí a nikdo se nesměje kvůli neznalosti systému,“ doplňuje Dominik Harnach, student prvního ročníku programu Stavební inženýrství. Pomoc si cení i Eliška Fukalová, která studuje první ročník programu Geodézie a kartografie: „Jsem ráda, že si na nás studenti a pedagogové dokázali vůbec najít čas, protože online výuka je velmi náročná i pro ně samotné. Vždy přitom byli milí a ochotní věnovat se nám.“

Pozitivní přínos mentoringu se projevil i na studijních výsledcích. „Ačkoli jsme všem studentům při přijetí odpustili zkoušku z matematiky, neúspěšnost za první semestr bakalářského studia stoupla jen o 2,5 %. Co se ověřování znalostí týče, v tom přitom držíme stejnou úroveň jako vždy,“ říká prof. Zuzana Pešková. Zároveň přitom dodává, že studentům se fakulta snaží pomáhat se zvládnutím látky i dalšími formami. Fungují zde například repetitoria a možnosti individuálních konzultací s vyučujícími. Zároveň vznikla i řada výukových videí a kurzů.

Další články k tématu

Absolventi Fakulty stavební ČVUT mají uplatnění v oboru jisté

Projektant, statik, rozpočtář, architekt, geotechnik, urbanista, vodohospodář, požární specialista, ekolog, krajinný inženýr, vedoucí jevištního provozu, projektový manažer, ekonom projektu, stavbyvedoucí, technolog, koordinátor BOZP, facility manažer, tvůrce audiovizuálních děl, koordinátor BIM, specialista na technické zařízení budov… a mnoho dalších profesí. Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze umožňuje uplatnit se v mnoha oborech a specializacích napříč širokým spektrem […]

číst více

VědaFest aneb Dejvice opět ožijí vědou

Letošní dvanáctý ročník VědaFestu na téma „Věda vzdělává“ zaplní už za týden, tedy ve středu 19. června, od půl deváté ráno do sedmi hodin večer Vítězné náměstí v Dejvicích. V jednodenní akci se opět spojí nejen vědecké instituce napříč republikou a stejně jako v předešlých ročnících ukážou, že objevit, poznat a zažít má svůj nezastupitelný význam.  Zábavným […]

číst více

Porucha na vesmírné stanici! Simulace ČVUT vás promění v astronauta

Zajímalo vás někdy, jak se žije lidem ve vesmíru? Díky virtuální hře z dílny Fakulty elektrotechnické ČVUT si můžete vyzkoušet simulaci života na mezinárodní vesmírné stanici. Kromě rutinních úkolů simuluje hra i zásah vesmírným smetím. Veřejnosti by hra mohla být přístupná už příští rok v pražském planetáriu. „Uživatele čeká například pěstování rostlin, práce s mikroskopem, měření tělesných […]

číst více