Ministerstvo školství bude rozhodovat o změně přijímaček na střední školy

1. 7. 2020 | Přijímací řízení

obsah přijímaček SŠSoučasná podoba přijímacích zkoušek podle ministra školství Roberta Plagy neodpovídá tomu, co se děti v moderních školách učí. Zejména dětem, které se chtějí hlásit na gymnázia, musí rodiče platit přípravné kurzy, protože školy na přijímačky žáky dostatečně nepřipraví. Zvýhodněny jsou tak rodiny, které si kurzy mohou dovolit zaplatit.

Plaga je toho názoru, že školy by se měly soustředit na naučení potřebných dovedností a schopností a neměly by se věnovat přípravě na testy, jejichž úspěšné složení je vyžadováno u přihlášky na maturitní obory. „Měli bychom se bavit o tom, jak upravit testování, aby bylo smysluplnější, aby to nebylo technické testování, rozřazování, aby sekundárně nenutilo rodiče k paralelnímu vzdělávání,“ vysvětlil svůj postoj Plaga.

Právě paralelní vzdělání neboli placené kurzy podle Plagy podporují sociální nerovnosti ve společnosti, protože ne každý rodič si je může dovolit svým dětem uhradit. Kurzy jsou nejvíce nutné pro děti, které se hlásí na víceletá gymnázia nebo na čtyřleté obory.

Rovnější přístup ke vzdělání by v budoucnu mohla zajistit změněná forma jednotných přijímacích zkoušek. Ty aktuálně tvoří 60 procent hodnocení a de facto tak rozhodují a přijetí či nepřijetí žáka. Pokud dojde k prosazení změn, jednotná zkouška by tvořila jen polovinu hodnocení a školy by tak mimo jiné věnovaly větší pozornost výkonům studenta na základní škole.

Plaga uvedl, že mnoho ředitelů je s jednotnou zkouškou spokojených, neboť jim ulehčuje rozhodování a odpovědnost padá na Cermat nebo resort školství. Pro modernizaci vzdělávání je však úprava zkoušek podle něj nezbytná. Resort školství tak nyní čeká dlouhá debata.

Zatímco podoba jednotné zkoušky se pravděpodobně změní, počet termínů nikoliv. O této problematice se hovořilo především v souvislosti s epidemií covid-19, kvůli které se počet termínů z tradičních dvou na snížil na jeden. Někteří lidé toto rozhodnutí kritizovali, protože to dle jejich názoru snížilo šance na přijetí studentů a vedlo to ke zvýšení stresu. Statistiky Cermatu však ukazují, že se v minulých letech výsledky z prvního a druhého termínu přijímacích zkoušek příliš nelišily. Příští rok nicméně opět proběhnou přijímačky na střední školy ve dvou termínech.

Zdroj:
https://www.novinky.cz/