Mineralogické setkání na VŠB-TU Ostrava

13. 4. 2011 | Tiskové zprávy

V sobotu 16. dubna 2011 pořádá Hornicko-geologická fakulta již tradiční Mineralogické setkání. Setkání sběratelů a milovníků neživé přírody proběhne v prostorách auly v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě od 9.00 do 15.00 hodin.

Setkání je každoročně spojeno s výstavou přírodnin, fosílií a šperků. Vzorky vystavovaných minerálů jsou nejen z České republiky a ze Slovenska, ale účastnící setkání si budou moci prohlédnout exponáty z celého světa ( Rusko, Polsko, Čína, Brazílie, USA, Mexiko aj.) V průběhu celého dne pak budou zájemcům zdarma zpřístupněny sbírky Geologického pavilonu prof. Pošepného, který se rovněž nachází v areálu VŠB-TUO a jehož sbírkový fond v současnosti zahrnuje přes 75 tisíc exponátů, z nichž asi čtvrtina je vystavena.

Mineralogická setkání, pořádaná Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, se konají pravidelně 2× ročně, vždy na jaře a na podzim. Na posledním setkání, které se konalo v říjnu loňského roku, se prezentovalo s ukázkami částí svých sbírek na 150m2 ploch 65 vystavovatelů nejen z tuzemska, ale i z Polska a ze Slovenska. Na výstavních a prodejních plochách se kromě minerálů a zkamenělin objevovala také odborná literatura, známky, mince a další předměty, které se tématicky váží ke geologii a k hornictví. Opomenout nelze ani nádherné výrobky z přírodnin, které jistě potěšily zejména oči návštěvnic.

Zájem o krásu neživé přírody přilákal na akci více než 850 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Ve vstupních prostorách auly budou při této příležitosti rovněž prezentovány některá pracoviště pořádající fakulty a rovněž možnosti studia na HGF. Tato akce je podpořena Regionálním koordinátorem pro popularizaci přírodovědných a technických oborů v Moravskoslez­ském kraji.

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze nalézt na webových stránkách Geologického pavilonu: http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na telefonním čísle 597 325 469.

Mgr. Táňa Kantorková
manažerka pro vnější vztahy
telefon: 597 323 700
e-mail: tana.kantorkova@vsb.cz
www.vsb.cz