Mediální studia na MUP nově i v kombinované formě

26. 2. 2012 | Aktuality

Bakalářský studijní obor Mediální studia mohou uchazeči o studium na Metropolitní univerzitě Praha nově od nadcházejícího akademického roku studovat také v kombinované formě. Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Obor je vypsán v rámci studijního programu Mediální a komunikační studia a jeho základní délka činí tři roky. Vedle teoretické výuky zaměřené na současnot i historii vývoje masových a síťových médií si obor klade za cíl připravit své absolventy i prakticky. Profesní příprava je orientována na získání základních dovedností spojených s praktickou žurnalistikou, prací v reklamě a marketingu a působením v různých pozicích v audiovizuálních a internetových médiích. Bakalářský cyklus na MUP je navíc možné prodloužit o navazující magisterské studium příbuzných oborů.

Výuka bude probíhat formou čtyř celodenních soustředění během semestru (zpravidla se jedná o pátek a sobotu). Školné v případě tohoto, stejně tak jako jiných oborů v rámci kombinovaného studia na MUP činí 48 000 Kč za akademický rok nebo 25 000 Kč za semestr. Přihlášky ke studiu je možné podávat nejpozději do 26. září 2012.

Podrobnější informace o studiu a studijních plánech jsou k dispozici zde.

Zdroj: www.mup.cz