Mechatronika nově na JČU

19. 6. 2014 | Aktuality

Nový technický obor se bude nově vyučovat na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Čtyřletý bakalářský obor Mechatronika spojuje hned několik odvětví. Kombinuje elektroniku s elektrotechnikou, výpočetní techniku s informatikou a strojírenstvím. Na výuce se kromě JČU podílí i ČVUT. Praktická část výuky probíhá v reálném provozu společnosti Bosh.

Absolventi získají strojírensko-elektrotechnické vzdělání, které dokáží kombinovat se znalostmi z informatiky, automatizace a řízení při řešení systémových návrhů či řešení komplexních problémů z oblasti robotiky, inteligentní senzoriky, zpětnovazebních regulačních a řídicích systémů. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu v navazujícím inženýrském oboru na Fakultě strojní při ČVUT.

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2014/2015 můžete podávat do konce července.

Zdroj: web univerzity