Maturitní ročník: Co vás čeká měsíc po měsíci

10. 9. 2013 | Rady maturantům

Možná pro vás začíná letos školní rok na střední škole poprvé. Vyučující začínají strašit maturitou, někteří už mají jasno, na kterou školu se budou hlásit, jiní se stále nemohou rozhodnout. Jisté je, že maturitní ročník je přelomový. Na co si dát pozor a co neopomenout?

ZÁŘÍ

Září bude měsícem, který rychle uteče a který slouží hlavně k zorientování. Co nejdříve je dobré vybrat si ze seznamu povinné literatury knihy k maturitě z českého jazyka. Pokud si chcete zkoušku zjednodušit, je dobré jít cestou nejmenšího odporu a vybírat knihy, které už znáte, nebo které se vám budou dobře číst. Pokud si vyberete knihy tak, aby se tematicky překrývaly s maturitními otázkami, ušetříte si pak také práci při studiu. Určitě se ale vyplatí alespoň ty vybrané skutečně přečíst a nespoléhat se na zhlédnutý film, rady spolužáků nebo cizí čtenářské deníky. Ve chvíli, kdy se vyučující začnou ptát více do hloubky, poznají, zda jste knihu četli, nebo zda jste se jen naučili zápletku a jména hlavních postav. Pokud nemáte opravdu dobrou paměť, vyplatí se psát si alespoň zběžný čtenářský deník, abyste si knihy mohli snadno připomenout.

V září je také dobré načrtnout si jakýsi vlastní harmonogram na celý rok, stanovit si termíny a těch se držet. Velmi pomáhá vyznačit si v diáři, kdy chcete umět které maturitní otázky, kdy chcete být v jaké fázi příprav na přijímací řízení a podobně. Pokud vás čekají například zkoušky k získání řidičského průkazu nebo zkoušky z jazyka, počítejte i zde s potřebným časem. Vše je třeba plánovat s časovou rezervou. Také je užitečné se motivovat, například se odměnit za splněný termín, vyrobit si tabulku s jednotlivými úkoly a vybarvovat si v ní splněná políčka a podobně. Povinnosti se zpravidla dělí na naléhavé a důležité – naléhavá je písemka z předmětu, ve kterém nematurujete, ale v posledním roce studia je třeba umět některé naléhavé povinnosti odložit a nebo i mezi ně dokázat umístit povinnosti důležité, jako je právě třeba příprava na přijímací zkoušky.

ŘÍJEN

Pokud chcete vše zvládnout v klidu, už v říjnu začněte s vypracováváním maturitních otázek a sháněním materiálů k přijímacímu řízení. Náročnější, ale výrazně důkladnější varianta je ta, kdy si otázky vypracováváte sami. Pokud jdete cestou jednodušší a sháníte materiály na internetu nebo od starších spolužáků, dbejte na to, ať vždy stáhnete k jedné otázce více materiálů. Ve vypracovaných otázkách kolujících po internetu jsou velice často faktické chyby, které však odhalíte, pokud porovnáte například tři zdroje.

Pokud se ještě rozhodujete, na kterou školu zamířit, začněte se zajímat o ty obory, které přichází v úvahu. Zajímavou možností je třeba zajít na některou přednášku z povinného předmětu z oboru, který vás láká – přednášky jsou veřejnosti přístupné a získáte tak mnohem lepší představu o tom, co vás vlastně čeká a jestli o to stojíte. Po přednášce také můžete odchytit některé studenty daného oboru a vyptat se jich na to, jak se jim studium líbí, zda by napodruhé nezvolili jinou školu a co jim pomohlo při přípravách na přijímačky.

Pokud budete v rámci přijímacích zkoušek na vysokou školu dělat Národní srovnávací zkoušky od společnosti Scio, je velmi výhodné připravit se co nejdříve. K čím dřívějšímu termínu zkoušky se přihlásíte, tím menší bude konkurence ostatních studentů – většina z nich jde první termín pouze „vyzkoušet“, a na čím pozdější termín půjdete, tím lépe budete připraveni možná nejen vy, ale především také všichni ostatní účastníci. Proto není špatný nápad využít hned prvního, prosincového termínu zkoušek, a tedy se začít připravovat ne-li v říjnu, tedy určitě v listopadu.

LISTOPAD

V listopadu již s přípravami ke konci maturitního ročníku začíná přituhovat. Předně je již na většině škol zapotřebí podat přihlášku k maturitní zkoušce, kde uvádíte, ze kterých předmětů budete maturitu skládat. Povinná je ze společné části maturita z českého jazyka a zadruhé z matematiky nebo cizího jazyka, obojí v základní obtížnosti, dále je možné si vybrat maximálně dva volitelné předměty, a to opět cizí jazyk nebo matematiku. Z cizích jazyků je na výběr angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština. Dále si volíte podle oboru studia dvě nebo tři povinné zkoušky v profilové části maturity, přidat si můžete maximálně dvě nepovinné zkoušky. V profilové části určuje výběr předmětů ředitel školy.

Kromě toho se 5. – 8. listopadu koná v Brně veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, kam můžete zamířit a získat další informace k volbě oboru. V Praze se letos veletrh koná až 28. – 29. ledna. Pomoci vám může také listopadové číslo Učitelských novin, ve kterém tradičně vychází seznam všech otevíraných studijních oborů.

V listopadu se také podávají přihlášky na některé umělecké obory, jako je DAMU nebo JAMU. Pokud se chcete hlásit na některou z uměleckých škol (ale pozor, také například na architekturu), zkontrolujte si včas důležité termíny. Současně v listopadu začíná plesová sezóna a na některých školách už začínají probíhat tradiční stužkovací plesy.

PROSINEC

Už 7. 12. je první termín Národních srovnávacích zkoušek z obecných studijních předpokladů a všeobecného přehledu. Protože je možné přihlásit se k více termínům těchto zkoušek, není špatný nápad se na něj zkusit přihlásit. Pokud se na něj stihnete naučit, budete mít výhodu oproti ostatním, pokud ne, alespoň příště budete vědět, do čeho jdete.

Současně už je dobrá doba pro bilancování – podívejte se, jak jste na tom s množstvím zvládnutých maturitních otázek a načtených knih, jaký byl váš původní plán a kde jste nyní. Pokud jste ve skluzu, není nutné si zoufat, raději přehodnoťte způsob studia.

LEDEN

Končí první pololetí a někteří vyučující už pomalu začnou ustupovat od svých požadavků na studenty v nematuritních předmětech. Pokud ještě nejste úplně rozhodnutí, kam se hlásit, nemáte už mnoho času na zjišťování – projděte si důkladně internet a při volbě školy kalkulujte i s šancemi na přijetí.

V lednu se také konají první přijímací zkoušky, a to na umělecké obory – například na DAMU na Katedře činoherního divadla probíhají od 15. 1. do 12. 2. 2014. Na výtvarné obory zase může být potřeba odevzdat domácí práce.

ÚNOR

Únor je klíčový měsíc pro podávání přihlášek na většinu vysokých škol. Nezapomeňte, že kromě přihlášky, která se dnes již ve většině případů podává elektronicky, je třeba také zaplatit všechny poplatky vysoké škole. Kromě toho se 8. 2. koná další termín Národních srovnávacích zkoušek, tentokrát z OSP, VŠP, ZSV a matematiky. Další termíny pak budou každý měsíc.

BŘEZEN

Pokud jste nestihli podat přihlášku na vysokou školu v únoru, nemusíte tak úplně zoufat – některé školy přijímají standardně přihlášky i v březnu a tradičně se každý rok otevírají druhá kola přijímacího řízení, takže na některé školy například technického charakteru se můžete přihlásit dokonce i o prázdninách. O obojím pravidelně informuje server Vysokeskoly.cz. Stále pokračují přijímací zkoušky na umělecké obory.

DUBEN

Maturita se neodvratně blíží a většina vyučujících už v nematuritních předmětech nepožaduje od studentů mnoho úsilí. Zato v maturitních předmětech se blíží velké finále. Pokud máte velký skluz s procházením maturitních otázek, pokuste se napnout síly a alespoň jednou projít všechny z nich. Napište si k jednotlivým otázkám osnovy toho, o čem můžete u které z nich mluvit. Pokud se bojíte trémy nebo toho, že budete mít „okno“, nacvičte si nazpaměť začátky jednotlivých otázek, ať se nemusíte bát, že nedokážete nijak začít. Jakmile ze sebe vypravíte první věty, zbytek už půjde snáze.

Na některých školách se v březnu nebo v dubnu konají závěrečné maturitní večírky. Kromě studia také středoškoláci touto dobou začínají řešit tabla, na kterých se maturitní třídy prezentují veřejnosti. Ty aktivnější třídy vytváří také vlastní trička, hrníčky nebo jiné předměty, které jim budou připomínat roky strávené na střední škole.

KVĚTEN

Maturity začínají písemnými pracemi a didaktickými testy společné části zkoušek, a to v termínu 2. – 9. května. Přesné termíny je možné zjistit na stránkách nové maturity. Studenty poté čeká „svatý týden“, kdy mají volno na poslední přípravy; tomu předchází pověstné poslední zvonění. Po svatém týdnu už zbývá jen ústní profilová část maturitní zkoušky a pro úspěšné absolventy oslavy a loučení s třídou. Proti výsledku maturity je možné se do pěti dnů odvolat, máte-li pocit, že na průběhu zkoušek je možné něco napadnout.

ČERVEN

Maturita je pryč, na červen zbývají ještě přijímací zkoušky na vysoké školy. Termíny se liší školu od školy, ale na konci června už je přijímací řízení na většině vysokých škol ukončeno.

Pokud patříte k těm, kteří u maturity neuspěli, nezapomeňte koncem června podat přihlášku k opravnému termínu maturity. Stále ještě se také můžete dostat na vysokou školu. Na velkém množství oborů se budou vyhlašovat druhá kola přijímacího řízení a přihlášky se budou přijímat v červnu i během prázdnin, maturitní vysvědčení ze zářijového termínu je často možné k přihlášce poslat dodatečně. A pokud máte maturitu naopak úspěšně za vámi, je na čase užít si těch nejdelších prázdnin, které vás kdy čekají.

Zdroj: webové stránky www.novamaturita.cz, webové stránky vysokých škol

Zdroj fotografie: Stock.Xchng