Mateřské školky na vysokých školách

11. 5. 2012 | Studium po třicítce

Skloubit studium a rodičovství není nic snadného. Babičky s hlídáním jistě rády vypomohou, ale existují i jiné varianty. Čím dál více vysokých škol vychází vstříc studujícím rodičům a zřizuje mateřské školky či dětské koutky přímo na akademické půdě. Které univerzity se mohou touto zajímavou službou pochlubit?

Řada obcí nestíhá reagovat na demografický vývoj počtu narozených a rodiče pak mají potíže umístit své děti do školek. Problém nedostatečné kapacity státních mateřinek řeší komerční subjekty tím, že zakládají vlastní firemní. Pochlubit se univerzitní mateřskou školkou nebo alespoň dětským koutkem může hned několik vysokých škol. Přesto se stále dá bohužel mluvit o nadstandardu. Odložit své děti do dětského centra mohou kromě zaměstnanců univerzity i studující rodiče. Povětšinou hlídání zajišťují studenti (nejčastěji z pedagogické fakulty), případně se o caparty mohou postarat sami rodiče nebo jejich zástupci.

Koutek vs. školka

Jaký je rozdíl mezi dětským koutkem a školkou? Dětské koutky slouží pro krátkodobé hlídání, zatímco si maminka odskočila například na zkoušku nebo přednášku. Většinou je třeba si do dvou hodin dítko vyzvednout. Než dítě v koutku necháte, musíte sdělit místo vašeho pobytu a pro případ nouze i své telefonní číslo. Typický koutek představuje vyhrazená místnost s hračkami. Hlídání dětí je založené na vzájemné pomoci. O předškoláky pečují sami rodiče, kteří se střídají. Výjimečně škola zajišťuje odborný dozor. Jídlo a pitný režim též musí dětem zajistit rodiče. Služby koutku bývají neplacené. Kdežto mateřské školy představují plnohodnotné předškolní zařízení v souladu se zákony. Pro děti je připraven celodenní program, zajištěna strava a pitný režim. Ovšem rodiče musí platit školné. To se pohybuje kolem půl druhého tisíce za měsíc.

Školky mají připravený bohatý doprovodný program, například výtvarný kroužekŠkolky mají připravený bohatý doprovodný program, například výtvarný kroužek

Kde hledat

Mezi první vysokoškolské instituce, které vyšly vstříc rodičům, patří České vysoké učení technické a Vysoká škola ekonomická. Fakulta Národohospodářská při VŠE úspěšně provozuje dětský koutek. Dětským koutkem se může pochlubit řada dalších škol: Technická univerzita v Liberci, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, nejnovějším přírůstkem je Česká zemědělská univerzita, která otevřela dětské centrum 24. dubna.

Průkopnickým projektem mezi mateřinkami se stala Univerzitní mateřská škola Lvíčata ČVUT. Vznikla na podzim 2010 a od té doby se školka rozrostla na tři třídy. Podobným směrem se vydala Univerzita Palackého. Mateřinka pro padesát dětí našla zázemí ve zrekonstruovaných prostorech kolejí J. L. Fischera. Nově otevřená mateřská škola by neměla být jedinou na univerzitě. Obdobné zařízení pro děti se plánuje v areálu průmyslové zóny Šlechtitelů v Holici, kde z dotačních prostředků EU buduje škola nová vědecká centra. Zařízení pro předškolní děti zvané Qočna najdete ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati. Ve fázi příprav a úvah se stále nachází školka s poetickým názvem Hrášek, která by měla vzniknout pod Mendelovou univerzitou v Brně.

Mateřské školy

  • Univerzitní mateřská škola Lvíčata na ČVUT se snaží poskytovat netradiční předškolní vzdělávání. Nabízí řadu kroužků, které mohou navštěvovat i děti, které do školky nejsou zapsané. Třídám pro 16 až 20 dětí se věnují dvě paní učitelky. Měsíčně se platí školné 1500 Kč.
  • Univerzitní mateřská škola Qočna je otevřena pro 24 dětí studentů a zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Součástí zařízení je i hlídací koutek Koala pro krátkodobé hlídání dětí mladších 3 let. Provozní doba je každý všední den od 7 do 17 hodin.
  • Mateřská škola Univerzity Palackého je zatím poslední vzniklou institucí svého typu. Kapacita mateřské školy činí padesát míst. Rodiče zaplatí každý měsíc 1 200 korun školného.
  • Mendelova univerzita v Brně připravuje projekt Univerzitní školky Hrášek

Dětské koutky

  • Dětský koutek na Národohospodářské fakultě při VŠE funguje zdarma pravidelně v pondělí a ve čtvrtek v době od 8:00 do 16:15. Na další dny se lze domluvit. Odborný dozor pro děti od dvou do šesti let zajišťuje dětská zdravotní sestra. Předpokládaná doba hlídání jednoho dítěte je pouze 120 minut (tj. jedna vyučovací hodina plus přestávka po ní).
  • Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogická spojily svá úsilí a zajišťují provoz dětského koutku Technické univerzity v Liberci. Provozní doba je již od sedmé hodiny ranní do šesté večerní po celý týden s výjimkou neděle. Termín hlídání je nutné si zarezervovat tři dny předem. Rodiče zajišťují hlídání svými silami nebo prostřednictvím jimi vybrané chůvy z řad studujících Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Pro děti jsou připravené bohaté doprovodné tematické aktivity: dramatická výchova, výtvarný kroužek, hrátky s písničkami, mateřský jazyk, environmentální výchova a zdravověda, lidské tělo, s pohádkovým Krtkem na cestách.
  • Dětský koutek Poníček České zemědělské univerzity v Praze pohlídá děti maximálně 4 hodiny denně po jednoduché registraci a rezervaci na intranetu. Bezplatné hlídání pro předškoláky je možné využít v pracovních dnech včetně prázdnin od 7 do 17 hodin.
  • Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně funguje dětský koutek již od roku 2005. Otevřen každý všední den od 10 do 18 hodin, pro studující v kombinované formě studia je koutek k dispozici rovněž v sobotu. Doporučená doba pobytu je jedna přednáška, tedy 90 minut.
  • Karlova univerzita v Praze provozuje hned několik dětských center. Studenti Filozofické fakulty mohou využít služeb koutku po celou provozní dobu hlavní budovy. Použití koutku je bezplatné. Hlídání tu zajišťují v rámci studijních praxí studenti katedry pedagogiky a katedry sociální práce FF UK. Obdobný režim platí též v dětském koutku na Fakultě tělesné výchovy a sportu.

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Přihlášku na VŠE je možné podat do 30. dubna

Přihlášku na VŠE je možné podat do 30. dubna

Do uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium v češtině na VŠE zbývají poslední týdny. Přihlášky na Fakultu financí a účetnictví, Fakultu mezinárodních vztahů, Fakultu podnikohospodářskou, Fakultu informatiky a statistiky a Fakultu managementu mohou zájemci podávat do 30. dubna 2021. Národohospodářská fakulta přijímá přihlášky do 31. května 2021. V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, …

Fakulty TUL evidují zvýšený zájem uchazečů. Může za to zřejmě pandemie

Fakulty TUL evidují zvýšený zájem uchazečů. Může za to zřejmě pandemie

Technická univerzita v Liberci letos zaznamenala zvýšený zájem uchazečů. Celkem se na ni v prvním kole přihlásilo 5500 lidí, o pětinu více než vloni. A počet zájemců možná ještě vzroste. Několik fakult univerzity totiž již otevřelo druhé kolo přihlášek. Podle děkanů fakult liberecké školy může za nárůstem zájmu stát mimo jiné i pandemie koronaviru. Díky …