Leonardo – pracovní stáže nejen pro studenty

10. 12. 2012 | Studium v zahraničí

V dnešní době se při přijímacích pohovorech cení nejen získané vzdělání a udělené tituly. Zaměstnavatel porovnává také praktické zkušenosti, které se vám podařilo během studia získat. Ty se vám však nebudou hodit jen při hledání práce, znalosti z praxe uplatníte celoživotně. Ale jak je získat? (Pozn. Článek byl 8. 11. 2013 aktualizován. (lč))

Jednou z variant jsou pracovní stáže v zahraničí. Ty nabízí například program Leonardo da Vinci, který je určen mimo jiné i absolventům vysokých škol. Leonardo je zcela pod hlavičkou Evropské komise a jejího programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme). Umožňuje lidem vyzkoušet si práci v oboru v jiné zemi, než je Česká republika. Tím se nejen zdokonalí v cizím jazyce a v jeho odborném používání, ale absolventi mohou v zahraničí také získat potřebné kontakty a zdokonalit se ve svých schopnostech. Leonardo však neslouží pouze jednotlivcům. Zlepšením pracovních schopností a kvalifikace stoupá také konkurenceschopnost a úroveň na evropském trhu práce.
Leonardo da Vinci se zaměřuje na podporu kvality odborného vzdělávání. Umožňuje čerstvým absolventům vycestovat do zahraničí na odbornou stáž. Kromě stáží se Leonardo da Vinci zaměřuje také na výměnné programy pro manažery, učitele, lektory a kariérové poradce.

Jak se na program přihlásit?

Pokud jste během studia na vysoké škole přemýšleli, že vyjedete na program Erasmus, ale nějak jste to nestihli, tak nezoufejte. Právě pro vás jsou určeny stáže pro absolventy, které nespadají do programu Erasmus. Program Leonardo da Vinci je v České republice spravován Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, na jejíž webových stránkách také najdete dopodrobna popsané podmínky pro účast v programu.

V programech mobility vyberete jeden ze tří typů projektu:

Pro absolventy je nejvhodnější druhá varianta – Mobility osob na trhu práce (PLM). Stáže se skládají z odborné přípravy a nebo praxe realizované v podnicích nebo vzdělávacích institucích. Doba trvání stáže bývá od dvou do 26 týdnů. Na takovou stáž vás může vyslat jako čerstvého absolventa, tj. do dvou let po ukončení školy, právě vaše vysoká škola. V roce 2011 se tohoto typu projetu zúčastnilo podle statistik Evropské komise 207 českých absolventů. Stáže a výměny se v programu Leonardo da Vinci realizují na základě projektu. Projekt může předložit pouze instituce, ne jednotlivec. Student nebo absolvent tedy může vyjet na stáž, pouze pokud je jeho škola předkladatelem takového projektu. Informace nemusíte získávat pouze na zahraničním oddělení školy, stáže pro čerstvé absolventy někdy iniciují i úřady práce, a proto se můžete pro radu vydat třeba i tam.

Do kdy se přihlásit?

Pro program Leonardo jsou na příští rok všechny termíny stanoveny na konec ledna či začátek února, přesná data naleznete v této výzvě.

Finance

Stáže v zahraničí řeší Evropská komise formou grantů. Jejich výše se odvíjí od cílové země, délky pobytu a počtu účastníků. Grant je složen z paušální sazby na pobytové náklady (jako jsou ubytování, stravování, místní doprava a pojištění) a u krátkodobých projektů (do 13 týdnů) z platby za dopravu do místa konání stáže a zpět.
Stipendium je velmi variabilní a může se pohybovat v rozmezí 50 – 700 EUR měsíčně.

Na závěr připomeňme, že studijní pobyty a pracovní stáže pro studenty vysokých škol jsou organizovány v rámci programu Erasmus.

Zdroje: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Evropská komise
Fotografie: fotoarchiv