Změny ve výuce mediků na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

7. 2. 2012 | Aktuality

Zlepšit provázanost studia medicíny je cílem projektu OPTIMED na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (MU), který odstartoval začátkem roku. Důkladnou revizi jednotlivých předmětů a jejich obsahu si žádá současný prudký rozvoj medicíny a nárůst množství poznatků v jejích jednotlivých oborech. Na inovaci všech 67 předmětů v rámci studijního programu Všeobecné lékařství získala fakulta 40 milionů korun z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.

„Předpokladem úspěchu je správně nastavit určitou míru znalostí a dovedností, kterou musí absolvent Lékařské fakulty MU v jednotlivých předmětech získat,“ řekl děkan Lékařské fakulty MU Jiří Mayer. Jedním z důsledků současné exploze poznatků v medicíně podle něj je, že učitelé často nemají dostatečné povědomí o tom, co je obsahem ostatních předmětů. Je proto nutné jasně definovat, co by měl student po absolvování daného předmětu znát, jednak proto, aby se studenti mohli snáze orientovat v záplavě informací, ale i proto, aby vyučující ostatních předmětů věděli, na co mohou navazovat. Je třeba také rozlišovat, jaké znalosti jsou pro každého absolventa nezbytné a co už je záležitostí konkrétní specializace po skončení studia.

Výsledkem procesu revize a stanovení tzv. výstupů z učení bude i to, že se omezí situace, kdy student dostává některé informace opakovaně a na jiné již nezbývá čas. „Naším cílem není učit zásadně jinak, protože naši absolventi mají výborné uplatnění, jsou úspěšní a dosahují vysokých výkonů. Je ale třeba udělat si pořádek v tom co, kdy a kde se učí. Celé studium pak bude ještě efektivnější, ucelenější a z pohledu studenta provázanější,“ řekl řešitel projektu a proděkan Lékařské fakulty MU pro výuku v klinických oborech Jaroslav Štěrba.

Součástí chystaných změn je i zavedení výuky pomocí tzv. virtuálního pacienta, který provede studenta všemi činnostmi lékaře v praxi od vyšetření, přes správné stanovení diagnózy až po samotnou léčbu. „Práce s virtuálním pacientem nemůže a ani nemá nahradit kontakt studenta s reálným nemocným člověkem, je to však užitečný doplněk výuky, který nám pomáhá v situaci, kdy roste počet studentů, klesá počet lůžek v nemocnici a doba hospitalizace se zkracuje,“ vysvětil Štěrba.

Podle inovovaného systému výuky by se měli studenti na Lékařské fakultě MU začít učit v akademickém roce 2014/2015. Počítá se také se zavedením dvou nových předmětů – Diferenciální diagnostika a Kurz urgentní medicíny – a s vytvořením české i anglické verze výstupů z učení a podkladů pro výuku. Díky projektu bude zavedeno i nové testování komplexních znalostí a dovedností absolventů. Navržená koncepce je v České republice unikátní.

Zdroj: tisková zpráva Masarykovy univerzity v Brně