Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

MU nabízí nově on-line přípravné kurzy pro studium medicíny

Zahraniční zájemci o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (MU) se na příjímací zkoušky mohou nově připravit pomocí on-line kurzů. Od ledna 2016 nabízí fakulta uchazečům tři e-learningové kurzy – chemii, biologii a fyziku v angličtině. Dobré středoškolské znalosti právě v těchto předmětech jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné přijetí i pro samotné studium. „Chceme přijímat co nejkvalitnější studenty. Vzhledem k odlišnostem ve […]

číst více

Ortoptika je téměř výhradně ženský obor

S Barborou Víchovou (21), studentkou 3. ročníku ortoptiky na LF MUNI v Brně, o jediném studentovi a převaze studentek, o vysokých šancích na uplatnění v oboru, který se zabývá léčením tupozrakosti a šilhání u dětí a o profesionální deformaci.

číst více

Speciál O OBORECH: Adiktologie, kurátorství a nutriční terapeut

Láká vás pomáhající profese? Máte cit pro umění? Či se zajímáte o zdravou stravu a zdravý životní styl? Přinášíme vám vhled do tří ne zcela typických oborů, které by vás mohly zaujmout.

číst více

Speciál O OBORECH: Netradiční studijní obory I. díl

V prvním díle speciálu o netradičních oborech budeme pátrat po tom, co obnáší studium oborů Aktivity v přírodě, Průmyslové vlastnictví, Nanomateriály, Zemědělství tropů a subtropů nebo Nutriční terapeut.

číst více

Speciální modul pro nejlepší studenty Lékařské fakulty MU

Nejlepším studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) bude věnována zvláštní pozornost v novém speciálním studijním modulu. Fakulta se rozhodla po vzoru některých prestižních zahraničních univerzit soustředit přípravu talentovaných studentů na to, aby mohli pracovat jako špičkoví vědečtí pracovníci v oblasti biomedicíny či kliničtí lékaři „nové generace“. „Kromě standardního obsahu pregraduálního programu Všeobecného lékařství nabídne tento nový modul […]

číst více

Změny ve výuce mediků na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Zlepšit provázanost studia medicíny je cílem projektu OPTIMED na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (MU), který odstartoval začátkem roku. Důkladnou revizi jednotlivých předmětů a jejich obsahu si žádá současný prudký rozvoj medicíny a nárůst množství poznatků v jejích jednotlivých oborech. Na inovaci všech 67 předmětů v rámci studijního programu Všeobecné lékařství získala fakulta 40 milionů korun z evropského Operačního programu Vzdělávání […]

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecné lékařství

Pro studium medicíny se málokdo rozhodne impulzivně. Chce to hodiny, dny, ne-li měsíce uvažování, zda se pro výkon takového povolání vůbec hodíte, zda na to budete mít pevné nervy a odvahu. Když už se člověk odhodlá, nabízí se mu studium hned na šesti fakultách – jak si mezi nimi vybrat?

číst více