Speciální modul pro nejlepší studenty Lékařské fakulty MU

29. 12. 2012 | Aktuality

Nejlepším studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) bude věnována zvláštní pozornost v novém speciálním studijním modulu. Fakulta se rozhodla po vzoru některých prestižních zahraničních univerzit soustředit přípravu talentovaných studentů na to, aby mohli pracovat jako špičkoví vědečtí pracovníci v oblasti biomedicíny či kliničtí lékaři „nové generace“.

„Kromě standardního obsahu pregraduálního programu Všeobecného lékařství nabídne tento nový modul možnost rozšířené vědecké přípravy a postgraduálního vzdělávání v plném rozsahu klinických, teoretických oborů, základního výzkumu a bioinženýrství,“ řekl proděkan pro klinické obory Lékařské fakulty MU Jaroslav Štěrba. Vedle povinných předmětů vybraní studenti absolvují například předměty se zaměřením na získávání, zpracování a prezentování vědeckých informací, molekulární biologii či vybranou přístrojovou techniku. Zúčastní se také speciálního přednáškového cyklu odborníků.

„V pilotní fázi nabídne fakulta účast v modulu pouze studentům oboru Všeobecné lékařství, do budoucna zvažuje rozšíření i na další obory,“ doplňuje spoluautorka programu a proděkanka pro denní studium Lékařské fakulty MU Eva Táborská.

Do modulu pro nejlepší studenty budou zájemci zařazeni podle výsledků středoškolského studia, přijímacích zkoušek, vlastní aktivity a prokázaného zájmu například formou středoškolské odborné činnosti s biomedicínským zaměřením. Nezbytnou podmínkou bude velmi dobrá znalost anglického jazyka.

Zdroj: Tisková zpráva MU Zdroj fotografie: http://www.sxc.hu/photo/360573