Kdo stojí za e-kurzy TSP na stránkách Aleph.cz?

16. 3. 2010 | Přijímací řízení

„Pomohli jste mi předělat normální běžné myšlení na zvrhlé přijímačové“, „perfektní příprava na poslední chvíli“, to jsou některé z ohlasů na přípravné kurzy k přijímačkám, které nabízejí internetové stránky Aleph.cz. Zjišťovali jsme pro vás, kdo za těmito kurzy stojí a cesta nás zavedla až k bratrům Honzovi a Pavlovi Ficalům. Pozn. Článek byl 16. 1. 2012 aktualizován (kav).

„Když jsme v devadesátých letech dělali přijímačky na vysokou školu, téespéčka (Testy studijních předpokladů) ještě na Masarykově univerzitě zavedené nebyly. Asi by mě o nich ani vůbec nenapadlo přemýšlet, kdyby mě tři roky po dokončení vysoké školy nevyhecovala kamarádka, že na práva jsou nové přijímačky, a že bychom si mohli vyzkoušet, jestli je uděláme,“ líčí impuls k vytvoření internetových kurzů Jan Fical. Poradit si s úlohami v rámci testu pro něj nebyl žádný problém a dosáhl percentilu, o kterém může většina studentů jen snít. „Přemýšlel jsem, zda by nestálo za to vytvořit nějaký virtuální kurz pro ostatní studenty. Věděl jsem o existenci mnoha agentur, které pořádají prezenční kurzy a na které si lidé často stěžují, třeba, že jsou zdlouhavé, lektoři nejsou dobří a podobně. Proč tedy nezkusit vytvořit alternativu, která by byla na přípravu vhodnější?“ Jelikož měl Honza v e-learningu zkušenosti, ihned se pustil do práce a na pomoc oslovil svého bratra Pavla, který vystudoval stejný obor – učitelství matematiky a výpočetní techniky pro střední školy.

Půl roku trvalo, než koupili doménu, vytvořili stránky a především napsali a doladili samotné kurzy. Na jaře 2006 už Aleph.cz nabízel kurzy prvním virtuálním žáčkům. Chytla se myšlenka kurzu bez reálného lektora? „U internetových kurzů je nevýhodou, že postrádají osobní kontakt,“ přiznává Pavel, „paradoxní ale je, že když učím prezenční kurz, skoro nikdo se na nic neptá. Navíc lektor nutně nemusí znamenat záruku dobrého kurzu. Spousta agentur zaměstnává desítky lektorů, jejichž kvalita kolísá a vám se může stát, že si zaplatíte zrovna toho, který to neumí dobře vysvětlit, nebo vám nesedne. U internetového kurzu je záruka, že všichni dostanou tu stejnou kvalitu a riziko špatného lektora odpadá. V masových kurzech se často musí celá skupina přizpůsobovat těm pomalejším, učivo se neustále opakuje a ti chytřejší jen ztrácí čas a peníze. Internetový kurz nabízí luxus pohodlí domova a možnost projít si jej v libovolný čas.“

Nyní stránky Aleph.cz existují už pátým rokem a úvodní zkušební kurz si prochází několik tisíc uživatelů ročně. Další kurzy si jich však objedná jen část. Ne každý je ochoten za přípravu platit, někomu test nesedne a někteří si jej zkoušejí jen tak ze zajímavosti a na školu se ve skutečnosti nehlásí. „V podstatě nemáme žádnou reklamu a spoléháme jen na šeptandu. Letos poprvé jsme měli i oficiální inzerci a to v Učitelských novinách,“ říká Pavel. „Nám nejde o to, vydělat na zákaznících za každou cenu co nejvíc peněz, podmínky máme schválně nastavené tak, aby si kurz koupili jen ti, kteří uznají, že jim skutečně může pomoct. Proto taky všem dáváme plnou verzi jednoho kurzu zadarmo už při registraci, aby to mohli posoudit. Nestojíme o tisíce nespokojených studentů, ze kterých jsme vymáčkli peníze, daleko raději budeme za stovky těch, kterým opravdu pomůžeme.“

Zdroj: Aleph.cz

A jak to všechno vlastně probíhá? Aleph nabízí e-learningový kurz na každý ze sedmi oddílů TSP. Kdokoliv si může jeden oddíl vyzkoušet zdarma a pak se rozhodnout, zda zaplatí i za ostatní.

Jak se na tuto konkurenci dívá Scio? „Je potřeba si uvědomit, že test OSP je od TSP MU Brno výrazně odlišný a přípravu na tyto dva testy nelze spojovat,“ říká Bohumil Kartous, mluvčí společnosti. „Scio proto k přípravě na test OSP nabízí materiály a služby vlastní produkce. U těch jediných může garantovat jejich kvalitu,“ upozorňuje Kartous. Přesto si projektu Aleph cení: „Vedle Kurzů Fido, považujeme Aleph určitě za to lepší, co se na trhu s přípravnými materiály vyskytuje. Jejich přístup je odpovědný a lze konstatovat, že smyslem jejich práce není jen získat od uchazečů peníze nabídkou rádoby přípravných kurzů, které ve skutečnosti uchazeče na jimi požadované zkoušky nepřipravují. To je bohužel v rámci tohoto trhu běžné. Co se týká přípravy na TSP, jsem toho názoru, že jak Aleph, tak Kurzy Fido, nabízejí skutečně vysoký standard vycházející z dobré znalosti samotného testu a promyšleného systému přípravy na něj.“

Se zmíněnými Kurzy Fido oba bratři spolupracují – působí v nich jako lektoři a kromě toho sestavují ukázkové testy do médií. Martin Víta z Fida si spolupráci chválí: „S kolegy Ficaly spolupracuji už od zahájení kurzů Fido v roce 2006. Přirozenou součástí našich „tééspéčkových“ kurzů je i internetový kurz TSP od Alephu.cz, který byl podle mého názoru zpracován v nadstandardní kvalitě. Bylo vidět, že pánové Ficalové měli již zkušenost se zpracováváním jiných internetových kurzů a zároveň mají ovšem vhled do problematiky TSP.“

I když různé společnosti dělají z nejrůznějších příprav a nultých ročníků velký byznys, pro oba bratry je projekt spíše pouze koníčkem. Oba jsou na plný úvazek zaměstnáni jinde. Pavel učí na střední škole a Jan programuje pro jednu pražskou firmu. Přesto dění okolo TSP i OSP pozorně sledují. „Rád bych zdůraznil, že na přípravě samotných téespéček se nepodílíme a ani nemáme žádnou smlouvu s Masarykovou univerzitou. Pečlivě ale sledujeme jejich vývoj,“ upozorňuje Honza. Tuto výhodu vyzdvihuje i kolega Víta: „Co je na kurzech Aleph bezkonkurenční, je jejich pravidelná aktualizace – testy TSP se rok od roku mění a zatímco papírové publikace dosti často vycházejí z pravěkých variant, což uchazeč v knihkupectví nemá šanci poznat, kurzy od Aleph.cz vychází z momentální podoby,“ chválí práci autorů. „Na aktuálnosti si dáváme záležet,“ přitakává Pavel, „sestavujeme podobné úlohy a díky tomu, že známe strukturu testů z předešlých let, jsme schopni odhadnout i jejich změny. Několikrát se nám stalo, že v principu totožná úloha, kterou jsme dali na procvičení do našich kurzů my, se tam daný rok skutečně objevila.“

Vypovídají o kvalitě kurzů také nějaké statistiky? „Test studijních předpokladů jsou specifické tím, že se dá absolvovat jen jeden jediný termín. Zjistit tedy objektivní zlepšení nelze. Student má jen jeden pokus a hovoto,“ odpovídá Honza. Narozdíl od Národních srovnávacích zkoušek, kdy se student může na Obecné studijní předpoklady přihlásit i pětkrát a pak porovnávat, jak se mezi jednotlivými termíny lepšil. Ficalovi pátrají po spokojenosti anketou, kterou může vyplnit každý, kdo kurzem projde. „Samozřejmě, že se najde spousta těch, co ji nevyplní, ale návratnost je natolik velká, aby byla statisticky významná, takže můžeme usuzovat, že jsou studenti spokojení,“ říká Pavel. „Ale nemáme žádný slogan, že se naši spokojení zákazníci rádi vracejí,“ usmívá se Honza. „Ti spokojení se k nám už nikdy nevrátí, protože když testy naostro napíšou dobře, dostanou se na školu a už naše služby nepotřebují,“ směje se. Přesto však podle Pavla výsledky ankety každoročně vykazují víc než devadesát pět procent pochvalných reakcí.

Díky vzdělávacím agenturám a iniciativě samotných studentů tedy existuje spousta možností, jak se na přijímačky připravit. A ani Masarykova univerzita snahy o přípravu na TSP nezaspala. Od letošního roku nabízí na svých stránkách elektronický kurz – má podobu poměrně obsáhlých rad, jak test řešit, a nabízí i online cvičný test. To vše zdarma.

Více informací:
www.muni.cz/tsp
www.aleph.cz
www.prijimacky-tsp.cz

Další články k tématu