Kdo je kdo na VŠ

27. 6. 2016 | Přijímací řízení

Rektor, děkan, prorektor, tajemník. S nástupem na vysokou školu začnete na chodbách potkávat spoustu lidí. Koho byste neměli zapomenout při potkání pozdravit?

Zorientovat se na nové škole není jen tak. Noví spolužáci, spletité chodby, každý vyučující s jiným titulem, nové předměty a tak dále. Poradíme vám aspoň, kdo je kdo ve vedení školy, fakulty i vašeho oboru, a na koho se tedy můžete obracet.

Rektor

Rektor je vlastně ředitel univerzity. Rozhoduje o věcech, které nemají ve své působnosti jednotlivé fakulty nebo orgány univerzity. Zastupuje školu navenek a je jejím zástupcem v České konferenci rektorů. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu prezident republiky. Volební období je čtyřleté. Při slavnostních událostech, jako je imatrikulace nebo promoce, se oslovuje “Vaše Magnificence”.

Prorektor

Prorektor je zástupce rektora. Škola jich má několik, pro každou oblast jednoho (například prorektor pro rozvoj, prorektor pro studium). Jmenuje (a odvolává) je rektor, kterému jsou přímo odpovědní. Při obřadech a slavnostech se oslovuje “honorabilis”, případně, pokud zastupuje rektora, “Vaše Magnificence”.

Kvestor

Kvestor je školní ekonom. Řídí hospodaření, zastupuje školu v majetkoprávních věcech, řídí její vnitřní správu a celý rektorát. Ve výběrovém řízení a po vyjádření akademického senátu ho jmenuje rektor.

Děkan

Děkan je šéf fakulty. Odpovídá rektorovi a má na starost většinu rozhodnutí týkající se fakulty. Ovšem není na to sám, pomáhá mu zástupce: proděkan. Pokud chcete děkana oslovit velmi slavnostně, pak použijte slovo “spectabilis”.

Proděkan

Pravá ruka děkana, kterou si děkan sám také volí. Má jich několik, pro každou oblast jednoho. Podobně jako u prorektorů, existuje proděkan pro studijní záležitosti, nebo třeba pro zahraniční styky. Při důležitých událostech se proděkani oslovují “honorabilis”, pokud zastupují děkana, pak “spectabilis”.

Vedoucí katedry

Katedra je součást fakulty. Například na právnické fakultě najdete katedru trestního práva, katedru občanského práva a tak podobně. Slučuje pedagogy příbuzných předmětů. Vedoucí katedry katedru řídí a zabezpečuje plnění studijních plánů. Odpovídá také za její odbornou činnost.

Garant oboru

Stojí v čele oboru, který studujete. Je to expert na slovo vzatý, který váš obor také zastupuje navenek. Kontroluje přípravu a zajištění výuky, její průběh a kvalitu.

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu