Jaké obory jsou nejvhodnější pro dálkové studium?

29. 10. 2020 | O studijních oborech

studium na dálku_oboryVzhledem k současnému vývoji pandemie koronaviru to vypadá, že bude ještě dlouho trvat, než se život vrátí do zaběhnutých kolejí. Distanční výuka tu klidně může zůstat už na trvalo, byť třeba jen jako jedna z volitelných forem studia na vysoké škole. Jaké obory jsou pro on-line výuku nejvhodnější a jaké s nimi můžete najít uplatnění?

Informační technologie

Řadí se mezi obory po jejichž absolventech je stále vysoká poptávka. Tomu odpovídá i výše jejich platů. S rozvojem technologií bude navíc zájem o IT odborníky růst i nadále.

Výhodou distančního studia informačních technologií je fakt, že spousta materiálů je dostupná on-line: odborné publikace, video návody, diskusní fóra a mnoho dalšího. Ve virtuálním světě se můžete dokonce i potkat s celými komunitami lidí, kteří se IT problematikou zabývají.

IT studium pochopitelně vyžaduje velké množství praxe, aby si student získané poznatky osvojil i jinak než v podobě teorie. Tu však s kvalitním technickým vybavením můžete zvládnout i doma. Výhodou pak je široké uplatnění absolventů – od kybernetické bezpečnosti až po kódování či vytváření videoher.

Grafický design

S IT úzce související obor je ideální volbou pro ty, kteří kromě technického nadání mají cit také pro umění.

Studenti grafického designu si osvojí řadu praktických dovedností, se kterým opět najdou široké možnosti uplatnění. Seznámí se s tím, jak se tvoří aplikace, a učit se budou i o webovém designu či multimédiích. V praxi si pak mohou vyzkoušet tvorbu reklamních materiálů, jako jsou brožury, loga nebo firemní weby.

Stejně jako IT zvládnete studovat s potřebným vybavením z domova i grafický design. Komu by navíc nestačily poznatky z výuky, najde on-line další bezplatné kurzy, které mu pomohou dál se v oboru rozvíjet a vzdělávat.

Fotografie

Stejně jako grafický design kombinuje studium fotografie umění s technikou. Kromě pořízení samotných snímků se studenti budou učit, jak fotky graficky upravit i to, jaká je historie tohoto komunikačního a uměleckého média. K dispozici mají studenti tohoto oboru opět celou řadu doplňkových on-line kurzů.

Marketing

Digitální marketing i marketing sociálních sítí jsou obory, v rámci kterých musíte umět zaujmout potenciální klienty on-line. Musíte se naučit, jak se chovají uživatelé sociálních sítí a umět zaujmout různé demografické skupiny.

Protože podstatná část této práce probíhá on-line, už během studia není problém pracovat výhradně dálkově. Naopak – studenti si tak možná ještě lépe osvojí dovednosti a komunikační schopnosti, které se jim budou do budoucna hodit.

Žurnalistika

Žurnalistika je široký obor, který zahrnuje celou řadu podoborů a některé z nich můžete dělat i on-line. Během studia si vyzkoušíte tvorbu pro tištěná média, televizi i rozhlas. Budete se učit spoustu teorie (kterou bez problému zvládnete on-line) ale zároveň se zaměříte i na praxi. Tu si ale také můžete splnit dálkově – v různých on-line zpravodajských serverech či magazínech. S vybavením, které zpravidla dávají školy k zapůjčení, si můžete v doma vyzkoušet i natáčení nebo střih zvukových nahrávek. Mezi žurnalistické obory se řadí také datová žurnalistika, kdy je nutné zpracovat data a dát je do souvislostí. To je další činnost, kterou lze s potřebnými programy dělat z domova.

Jazyky (a literatura)

Na českých vysokých školách jsou stále v tomto směru nejrozšířenější dva obory – český jazyk a literatura a anglický jazyk a literatura. Existuje však řada dalších jazyků, které můžete studovat. Studenti těchto oborů se z velké části zaměřují na kritickou analýzu textů, kterou lze vykonávat i distančně, mimo prostředí univerzity. Uplatnění absolventů jazykových oborů je opět široké. Mohou pracovat jako novináři, literární kritici, překladatelé, korektoři atd.

Zdroje:
UNYP, Distancelearningportal.com, Elearningindustry.com, Onlinestudyaustralia.com

Další články k tématu