Jak se dostat na FSV UK? Tyto knihy vás zachrání u přijímaček!

10. 5. 2020 | Pro uchazeče na VŠ

přijímačky FSVPokud se chystáte na přijímací zkoušky na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a chcete své šance na přijetí zvýšit na maximum, tak právě pro vás je tu seznam titulů sestavený samotnými studenty fakulty, který vám s přípravou pomůže. Nelekejte se, nejedná se o seznam literatury, který by byl k přijímacím zkouškám povinný. Četba těchto knížek vám ale může posloužit třeba jako doplňující studijní materiál při přípravě na druhá kola přijímaček, jako dobrý základ pro start vašeho vysokoškolského studia, i jako nástin toho, čemu se při studiu budete věnovat. To vám může pomoci, pokud se teprve rozhodujete, jaký obor si vybrat.

Všechny publikace najdete v Centrálním katalogu Univerzity Karlovy. Některé jsou dostupné i v elektronické verzi. Pokud si některou z knih budete chtít vypůjčit ještě před zahájení studia, můžete si zřídit externí průkaz, který vám umožní přístup do knihoven UK.

Institut sociologických studií (ISS)

Jadwiga Šanderová – Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách

Během studia na vysoké škole budete muset kromě bakalářek a diplomek napsat spoustu seminárních prací či esejí – na odborné úrovni. Právě s tím vám pomůže tato kniha určená i úplným začátečníkům, které čeká napsat vůbec první vysokoškolský text.

Jan Keller – Dějiny klasické sociologie

V této knize najdete přehled základních teorií sociologického myšlení předních sociologů 19. a počátku 20. století. Tyto teorie pak autor propojuje s aktuálními problémy současné doby.

Miroslav Disman – Jak se vyrábí sociologická znalost

Sociální výzkum patří mezi obávané předměty studia budoucích sociologů. Tato kniha ale boří mýty a celou problematiku podává zábavnou a poutavou formou.

Institut politologických studií (IPS)

Světová politika ve 20. století I. a II. – Vladimír Nálevka

Zorientovat se v historii světové politiky není snadné a než se ponoříte podrobně do studia politiky konkrétní země, je dobré získat obecný přehled. S tím vám pomůžou tyto dvě publikace, které čtenáře neodradí svou délkou – každá z nich má necelých 300 stran.

Úvod do současné politologie – Blanka Říchová

Kde jinde začít studium než u samotných základů. Právě jimi vás provede tento titul, který shrnuje základní aspekty současných demokratických politických systémů zemí západní Evropy. Kniha je napsaná tak, aby se v problematice zorientovala i širší veřejnost.

Institut ekonomických studií (IES)

Matematika – Hájková, O.; Johanis, M.; John, O.; Kalenda, O.; Zelený, M.

Publikaci z dílny MatfyzPress se jako studenti ekonomie na FSV nevyhnete. Je to totiž učební text k předmětu Matematika. Prolistovat si ji ale můžete ještě před přijímačkami, abyste viděli, co vás při studiu čeká.

Zásady ekonomie – Gregory Mankiw

Uznávaná učebnice nabízí ucelený přehled ekonomických témat – vše od základních pojmů až po úlohu státu v ekonomice. Nenechte se odradit masivními rozměry publikace. Na téměř 700 stranách totiž najdete srozumitelný výklad, který je zároveň čtivý.

Makroekonomie – Cahlík, T.; Hlaváček, M.; Seidler, J.

Další publikace, se kterou se setkáte při studiu. Výhodou je její přehlednost. Každá kapitola totiž na závěr nabízí shrnutí a přehled klíčových pojmů, které vám umožní zorientovat se v problematice makroekonomie ještě před vstupem do posluchárny.

Institut Mezinárodních studií (IMS)

Dvě století střední Evropy – Jan Křen

Češi, Slováci, Němci, Rakušané, Poláci, Maďaři a Židé – právě dějiny těchto národů od 18. století do současnosti mapuje ve své knize Jan Křen. V knize také najdete padesát portrétů významných osobností posledních dvou století.

Střet civilizací – Samuel P. Huntington

Autor v knize analyzuje světovou politiku po skončení studené války. Zabývá se problematikou změň mocenské rovnováhy mezi Západem a někdejšími koloniálními oblastmi třetího světa, vzestupem Číny i militantností islámu.

Konec dějin a poslední člověk – Francis Fukuyama

Kdy končí dějiny? Touto otázkou se zabývá autor publikace Fukuyama. Socialismus, fašismus a monarchie se v průběhu dějin zdiskreditovali. Autor se proto ptá, zda se model liberální demokracie rozšíří postupně do celého světa.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ)

Média v tekutých časech – Václav Moravec

Autor, kterého znáte z obrazovek České televize, se ve své knize zaměřuje na audiovizuální média v českém prostředí. Zabývá se otázkou, jak se proměňuje jejich publikum i tím, jaký vliv na média mají technologické inovace jako jsou chytré telefony či televize.

Masová média – Jirák, J.; Köpplová, B.

Kniha nabízí obsáhlý přehled toho, s čím se setkáte během studia médií. Kromě stručné historie v ní najdete i vývoj mediálního publika a řadu teorií, podle kterých lze řadit mediální systémy v různých zemích.

Marketingová komunikace – Miroslav Karlíček

Kniha je zaměřena na marketingovou komunikaci primárně v českém prostředí. Právě z něj totiž čerpá příklady, kterými je doplněn teoretický výklad. Na přípravě knihy se podíleli přední experti na marketing.

Zdroj anotací: Kosmas. Podklady k článku poskytla Fakulta sociálních věd.