Jak napsat úspěšné odvolání

23. 6. 2008 | Přijímací řízení

Jakmile přejde největší zklamání z toho, že jste se nedostali na školu, na kterou jste si přáli dostat se ze všech nejvíc, přichází čas zkusit s tím něco dělat. Podat odvolání. Co všechno by mělo obsahovat, aby mělo šanci na úspěch?

Čím začít

Než začnete zuřivě vyjmenovávat důvody, proč zrovna vy si zasloužíte stát se studentem dané školy, v dopise děkanovi, je třeba si zjistit základní věc – kolika bodů celkem jste dosáhli v přijímacím řízení a o kolik máte míň než poslední přijatý uchazeč. Samozřejmě čím méně, tím lépe. Dobré je i seznámit se se zákony, které odvolání proti nepřijetí upravují (nejvíce informací najdete ve Vysokoškloském zákoně 111/98 Sb.).

Argumenty, které zabírají

Nyní je čas začít přemýšlet nad důvody, proč jste jako uchazeč lepší než ti ostatní. Argument, že se hlásíte na medicínu, protože jste si od malička rádi hráli se sousedovic Janičkou na doktora a máte tedy nejlepší předpoklady, vážně nepomůže.

Prvními důležitými argumenty jsou tedy vaše schopnosti. K odvolání přiložte kopii maturitního vysvědčení, certifikáty o úrovni znalosti cizího jazyka, výsledky olympiád, kterých jste se zůčastnili, nebo třeba článek, který vám vyšel v okresních novinách. Pomůže například i vyjádření nějaké autority (ředitel školy nebo zaměstnavatel), který vaše schopnosti dosvědčí.

Důležité je zohlednit i výše zmíněný počet bodů, který vám chyběl k přijetí.

Dalšími argumenty jsou naopak „neschopnosti“. Zdály se vám vaše otázky težší než ty, o kterých se bavili jiní uchazeči po zkouškách na chodbě? Vytáhli jste si při ústním kole otázku, ke které máte ze všeho nejmíň co říct nebo máte pocit, ze komise váš výstup bodovala až příliš subjektivně? Zmiňte se o tom – a hlavně mějte to čím doložit (fakulty by měly být schopny všechny dokumenty zpřístupnit), škola pak bude vaše připomínky přezkoumávat.

Zkuste zohlednit i podmínky zkoušek – například hluk v učebnách, kde se konaly, velká vzdálenost od místa bydliště k místu konání zkoušky, nebo třeba i špatná finanční situace rodiny, pro kterou jste se nemohli zúčastnit přípravných kurzů dané školy.

Ti, kteří uspěli

Na internetu se dá sehnat hned několik vzorů odvolání. Mezi nimi i odvolání, která měla reálný úspěch a student byl na školu díky němu přijat. Třeba v nich najdete inspiraci.

Odvolání, která měla úspěch: www.kampomaturite.cz.,

zpravy.idnes.cz.

Vzor odvolání: www.maturita.cz.,

www.scio.cz.

Univerzální dokument žádosti o odvolání pro Masarykovu univerzitu: is.muni.cz.

Odkaz na vysokoškolské zákony: www.muni.cz.

Další články k tématu