Harvard!

27. 1. 2005 | Studium v zahraničí

Konec února a tedy i uzávěrky pro letošní přihlášky na většinu vysokých škol v České republice se blíží. S vidinou lákavé budoucnosti v podobě bezstarostného vysokoškolského studia (ve skutečnosti je to sice trochu jinak, ale to teď není důležité) se většina maturantů stále častěji zaobírá pověstnou otázkou „Kam s ní?“ Co takhle se nechat inspirovat následujícími řád­ky.

Počátky Harvardovy univerzity, která se nachází u Bostonu ve městě Cambridge, sahají až do první poloviny 17. století. Strukturu jedné z nejprestižnějších vysokých škol na světě tvoří jedna college (jakýsi mezistupeň mezi high school a univerzitou), kde můžete dosáhnout bakalářského titulu, a devět odborných fakult: lékařská, právnická, teologická, pedagogická, humanitních a přírodních věd, fakulta veřejného zdravotnictví, Graduate School of Design, J. F. Kennedy School od Government, Harvard Business School. (další informace se můžete dozvědět na www.harvard.edu nebo www.college.harvard.edu).

Studium na Harvardu je skutečně prestižní záležitostí. Ať již se jedná o široké možnosti vzdělání – univerzita se pyšní jednou z největších knihoven na světě (do které mají absolventi zajištěný přístup zdarma po celý život http://hcl.harvard.edu) – či o navázání bezpočtu mezinárodních kontaktů. V profesorském sboru (který dosahuje počtu dva tisíce) je řada laureátů Nobelovy ceny.

Přijímací zkoušky probíhají tzv. korespondenční formou, která obsahuje několik esejů vypracovaných na zadané téma, doporučující dopisy, motivační dopis a doklad o předchozím studiu. Velký důraz se v přijímacím řízení dává na mimoškolní aktivity uchazečů, které dokreslují celkový dojem. Uchazeči se prostě musí představit tak, aby o ně univerzita projevila zájem (Viděli jste Pravou blondýnu?)

Pokud se uchazečům podaří zaujmout školu natolik, že uspěje, nemusí si příliš lámat hlavu s financováním studia. Tím není myšleno, že by snad studium na Harvardu bylo za hubičku – právě naopak – ale univerzita disponuje takovými prostředky, že je schopna a hlavně ochotna ekonomicky slabší studenty podporovat. Nejdůležitější je tedy školu přesvědčit o svých kvalitách.

Finanční podporu mohou studenti hledat i u řady dalších institucí. V naší republice se o takovou podporu doporučuje žádat např. u Nadace Dagmar a Václava Havlových (www.vize97.cz), u Nadačního fondu Livie a Václava Klausových, či u Fulbrightovy komise (www.fulbright.cz). Z těch zahraničních lze zmínit Rotary Foundation Scholarships (www.rotary.org), Rockefeller Foundation (www.rockfound.org), World Bank Institute (www.worldbank.org/wbi), Institute of International Education (www.iie.org/pgms). Tyto organizace poskytují plná či částečná stipendia, některé podporují pouze ty studenty, kteří dosud v zahraničí nestudovali. Některé fakulty každý rok poskytují dvě plná stipendia studentům z malých evropských zemí.

Případní zájemci o studium na Harvardu se mohou na jaře zúčastnit semináře How to Get to Harvard, který organizuje Harvard klub Praha. Uchazeči se zde dozvědí mnohé rady a zkušenosti od absolventů a dále se blíže seznámí se samotným studiem.

Další články k tématu