Eva Vojtíšková

Studium na střední škole v zahraničí

Studujete střední školu a máte pocit, že zvládnete mnohem víc? Chcete vyzkoušet jiný školní systém a poznat kulturu jiné země, nové přátele? Pak máte jedinečnou možnost přihlásit se do programu Studium na střední škole v USA. Student Agency, která tyto studijní pobyty na středních školách v zahraničí organizuje, nabízí poslední volná místa. Pokud je vám mezi 15 a 18,5 lety, …

číst více

Uzávěrka přijímání přihlášek na JČU posunuta

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informuje zájemce o studium humanitních oborů, že byly akreditovány nové dvouoborové bakalářské kombinace. Studijní program Filologie byl rozšířen o obory Bohemistika a Románská filologie pro dvouoborová studia. Současně s vypsáním nových oborů byl zveřejněn i nový deadline pro podání přihlášek ke studiu. Až do 15. května 2007 tak mají uchazeči možnost odeslat svoji přihlášku na …

číst více

V Liberci stále přijímají přihlášky

Liberecká Technická univerzita z důvodu stále se zvyšující poptávky po absolventech technických oborů prodloužila o měsíc deadline pro podávání přihlášek ke studiu. Až do konce měsíce dubna tak mají příležitost odeslat přihlášku ke studiu na Fakultu mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ti, kteří to dosud z různých důvodů nestihli. Na Fakultě mechatroniky je možné studovat ve studiu bakalářském, …

číst více

Zdarma na univerzitě ve Velké Británii

Agentura Alfa Agency pořádá před Velikonočními svátky v Praze, Brně a Bratislavě přednášky o možnostech studia na univerzitě ve Velké Británii. Součástí přednášek je i možnost zapsat se přímo na konkrétní univerzitu, a to Canterbury Christ Church University a University of Wolverhampton. Podrobné informace o těchto školách naleznete i na stránkách Alfa Agency, viz odkaz níže. Zajímavostí je, že britské univerzity …

číst více

Veletrh Schola Nova

Počínaje dneškem je možné navštívit ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze veletrh Schola Nova. Pro studenty i jejich učitele je zde připraven v pořadí již 14. ročník inspirativní expozice týkající se nejenom vzdělání, ale i prostředků k jeho dosažení. Veletrh tak představuje vzdělávací příležitosti, stejně jako studijní pomůcky nejrůznějšího charakteru; absolventům je pak připraven nabídnout pomocnou ruku v cestě za pracovními …

číst více

Kombinace medicíny a informatiky na VUT

Studentům, kteří by v budoucnosti rádi propojili zájem o informatiku a medicínu, nabídne od příštího školního roku Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nový bakalářský studijní program. Až do konce dubna je tak možné podat si přihlásku do programu nazvaného Biomedicínská technika a bioinformatika. Zájemci o studium se přihlašují na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, …

číst více

První česká soukromá univerzita

Soukromá vysoká škola J. A. Komenského se sídlem v Praze získala 23. února tohoto roku – jako první svého druhu v Čechách – statut univerzity. Kritérii pro udělení tohoto statutu bylo akreditování doktorských studijních programů, dále adekvátní vědecká a výzkumná práce pedagogů a jejich odpovídající odbornost, jež představuje tituly docentů a profesorů. Od naplnění několikaletého úsilí si škola slibuje především …

číst více

Kurz přežití

Pouze do středy 7. března tohoto roku je možné podat přihlášku do kurzu PŘEŽITÍ neboli „Kurzu speciální přípravy pro krizové situace“. Kurz je určen pracovníkům ve sdělovacích prostředích či humanitárních organizacích, stejně jako studentům, kteří se na podobné profese připravují. Věková hranice je 18 let. Jak již název kurzu napovídá, jeho hlavní náplní je obeznámit frekventanty s pohybem …

číst více

Dobrovolníkem v zahraničí

Chcete poznat sami sebe, rádi byste pomohli někomu, kdo to opravdu potřebuje, a chcete získat zkušenosti či seznámit se s lidmi jiných kultur? Staňte se dobrovolníkem Evropské Dobrovolné Služby (EDS) a vyjeďte do zahraničí spolupracovat na projektech nejenom v zemích Evropské unie, ale i v Turecku, Rusku, Ukrajině, na Kavkaze či v zemích bývalé Jugoslávie. Dobrovolníkem se může stát každý, …

číst více

Stipendium od E.ON

Energetická společnost E.ON připravila stipendijní program pro vysokoškolské studenty technických oborů. Konkrétně se jedná o obory korespondující s oblastí působnosti společnosti E.ON – elektrotechnika, elektroenerge­tika atd. Studentům, kteří úspěšně projdou výběrem, bude společností E.ON nabídnuta stipendijní smlouva, na jejímž základě se student zavazuje během studia v každém roce účastnit 4 týdenní pracovní stáže v E.ON a po ukončení studia v E.ON ještě minimálně …

číst více