Fandíte přírodním vědám? Soutěžte na CHEMQUEST 2015

31. 12. 2014 | Aktuality

Pokud máte rádi chemii, možná byste měli zauvažovat o své účasti v soutěži CHEMQUEST, kterou již potřetí vyhlašuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) spolu s firmou DuPont a Národním centrem pro mladé chemiky. Určena je žákům základních a středních škol, kteří mají za úkol ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment na téma

  • Chemie a umění (ZŠ)
  • Chemie a zdraví (SŠ).

Soutěž je vícekolová. V tom prvním by žáci měli pod vedením svého učitele chemie navrhnout, vyzkoušet a dále ještě optimalizovat podmínky chemického experimentu na zadané téma. To nemusí být výhradně chemické, může zasahovat i do příbuzných oborů (fyzika, biologie, biochemie, medicína apod.). Tento experiment potom odprezentují při vyučovací hodině před svými spolužáky a celý jej současně nafotí. Následně musejí vše, co je třeba k zařazení do soutěže (tj. přihlášku, teoretický úvod a popis experimentu, zařazení k vyučovanému tématu a fotodokumentaci prezentace ve škole) zaslat organizátorům soutěže. Termín pro registraci do soutěže je 6. únor 2015. Nejlepší týmy pak budou pozvány do finále. V něm – po zaslání powerpointové prezentace experimentu – představí výsledky projektu alespoň dva členové týmu a předvedou experiment před odbornou porotou. Toto finále včetně vyhlášení vítězů proběhne v týdnu od 23. do 27. března 2015 na VŠCHT Praha.

Nejlepší tým získá věcné ceny a odměnu 3.000 Kč pro každého člena týmu a pro školu 7.000 Kč, tým na druhém místě získá věcné ceny a odměnu 2.000 Kč pro každého člena týmu, pro školu pak 5.000 Kč, a třetí nejlepší tým si vyslouží kromě věcných cen 1.000 Kč pro každého člena týmu a pro školu 3.000 Kč. Odměny pro žáky budou ve formě poukázek na nákup knih a elektroniky. Finanční odměna pro školu bude po skončení finále převedena na účet školy.

Více informací o soutěži najdete na stránkách www.vscht.cz.

Zdroj: www.vscht.cz