Evropský parlament: soutěž o nejlepší esej

14. 1. 2013 | Aktuality

Evropský parlament vyhlašuje soutěž pro všechny vysokoškoláky i doktorandy z České republiky, Německa a Slovenska. Úkolem účastníků je napsat esej v délce 1 – 3 normostrany na téma: „Co ješte drží Evropany pohromadě?”

Hlavní cenou v soutěži je 500,– EUR, student na druhém místě obdrží 300,– EUR a třetí místo získá 200,– EUR. Eseje mohou být přihlášeny v češtině, němčině a slovenštině. Pořadí v soutěži určí porota složená z představitelů českých a německých institucí pod vedením europoslanců Martina Kastlera a Jana Březiny. Výherci mohou své práce dále představit v rámci XXII. Brněnského sympozia „Dialog v srdci Evropy“, který se koná od 22. do 24. 03. 2012. Eseje budou publikovány také v tisku.

Uzávěrka soutěže je 8. února 2013. Do té doby je třeba esej zaslat e-mailem na adresu martin.kastler@europarl.europa.eu, v práci musí být uvedeno jméno, adresa, e-mailová adresa, věk, univerzita, studijní obor a telefonní číslo účastníka. Další informace je možné získat taktéž na adrese martin.kastler@europarl.europa.eu, případně na (zahraničním) telefonním čísle 0032 2 2837538.

Zdroj: webové stránky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zdroj fotografie: Stock.Xchng

Další články k tématu