Druhé kolo přijímaček na PF UJEP

22. 6. 2015 | Aktuality

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (PF UJEP) vyhlásila druhé kolo přijímaček pro celou řadu svých oborů. Termín pro podání přihlášek do každého z nich je stanoven na 17. srpna 2015.

V rámci jednooborového bakalářského studia na UJEP se lze znovu hlásit do těchto oborů:

 • Obchodní ruština
 • Český jazyk a literatura
 • Speciální pedagogika – intervence
 • Hudební výchova (jednooborové)
 • Výtvarná výchova pro pomáhající profese

V případě bakalářských dvouoborů lze vybírat z těchto kombinací:

 • Český jazyk a literatura v kombinaci s oborem Hudební výchova/Výtvarná výchova/Politologie
 • Anglický jazyk a literatura v kombinaci s oborem Hudební výchova/Výtvarná výchova/Politologie
 • Hudební výchova v kombinaci s oborem Sbormistrovství/Výt­varná výchova/Německý jazyk a literatura/Historie
 • Výtvarná výchova v kombinaci s oborem Německý jazyk a literatura/Historie

V rámci jednooborového magisterského studia na UJEP se lze znovu hlásit do těchto oborů:

 • Speciální pedagogika – poradenství (prezenční i kombinovaná forma studia)

V případě magisterských dvouoborů lze vybírat z těchto kombinací:

1/ aprobační kombinace učitelství pro 2. stupeň ZŠ:

 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci s oborem Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ/Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ

2/ aprobační kombinace učitelství pro SŠ:

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ v kombinaci s oborem Učitelství hudební výchovy pro SŠ
 • Učitelství hudební výchovy pro SŠ v kombinaci s oborem Sbormistrovství pro SŠ/Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ/Učitelství historie pro SŠ/Učitelství společenských věd pro SŠ
 • Učitelství pro výtvarné výchovy pro SŠ v kombinaci s oborem Učitelství historie pro SŠ

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou zde.

Zdroj: www.chcemeucit.cz