Druhé kolo přijímaček na FF UJEP

19. 5. 2014 | Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP) nabídla zájemcům o studium na této fakultě druhou šanci, když znovu otevřela přijímací řízení do vybraných oborů. Jedná se však jen o doplňující kolo pro naplnění celkové kapacity studentů.

Zájemci se tak stále mohou hlásit až do dvaceti bakalářských oborů a čtrnácti oborů navazujícího magisterského cyklu. Mezi bakalářskými obory studenti najdou mimo jiné obory, jako je Kulturně historická regionalistika, Archivnictví a spisová služba, Filozofie + Historie, Společenské vědy + Německý jazyk a literatura, Politologie + Německý jazyk a literatura a další. V rámci těch magisterských lze zase volit například mezi oborem Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu, Politická filozofie, Dějepis + Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství historie pro SŠ + Učitelství společenských věd pro SŠ aj.

Přihlášky k oběma typům studia lze podávat až do 18. srpna 2014. Přijímací zkoušku na všech oborech zastupuje motivační pohovor, u magisterských oborů je další podmínkou také předchozí studium stejného nebo podobného bakalářského oboru. Více informací o průběhu a podmínkách druhého kola přijímacího řízení na FF UJEP je ke stažení zde.

Zdroj: ff.ujep.cz
Logo: FF UJEP

Další články k tématu

Mrazivé umění i věda. Navštivte Arktický festival!

Mrazivé umění i věda. Navštivte Arktický festival!

7. až 9. září proběhne v Praze a v Ústí nad Labem hlavní část již třetího ročníku Arktického festivalu. Festival s přídomkem Dny arktické a české kultury a vědy si i letos klade za cíl představit širší i odborné veřejnosti práci českých i severských vědců v oblasti arktických zkoumání a zároveň chce prohloubit kontakty mezi českými arktickými umělci. Na …

UJEP slaví 30. narozeniny. Jak se psala historie ústecké univerzity?

UJEP slaví 30. narozeniny. Jak se psala historie ústecké univerzity?

Předávání cen, festival hudby i soutěže – takové budou oslavy 30. narozenin Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavní část slavností vypukne v příznačné datum – 30. září. „Třicítce“ bude ale na UJEP zasvěcen i celý zbytek roku. „Srdečně zveme nejen naše zaměstnance a studenty, ale také ústeckou veřejnost, aby společně s námi všichni oslavili …