Druhá kola přijímaček na VŠ

25. 5. 2015 | Přijímací řízení

close-up-top-view-black-pencil-exam-answer-sheet-paper_42708-380

Lékařství a podobné obory

Chcete-li se stát zdravotní sestrou, porodní asistentkou či zdravotně sociálním pracovníkem, přihlášky můžete do 20. 7. 2015 podávat na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Obory jako Ergoterapie či také porodní asistentka můžete studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, podáte-li přihlášku do 31. 7. 2015. Technická univerzita v Liberci otevírá v příštím akademickém roce nový obor Zdravotnický záchranář, přičemž přijímací řízení se bude konat 7. a 8. září 2015.

Ekonomie či informatika

Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze (tedy kromě oboru Multimédia v ekonomické praxi) vypisuje 2. kolo přijímacích zkoušek 26. 8. 2015, přihlášku můžete zasílat do 30. 6. 2015. Co se týče ekonomie, od 17. do 28. srpna 2015 můžete podávat přihlášku na Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci například na obor Podniková ekonomika či Manažerská informatika. Také Vysoká škola polytechnická v Jihlavě vypisuje druhé kolo na obory jako aplikovaná informatika či Finance a řízení – přihlášku můžete, stejně jako u zdravotnických oborů, podat do 20. 7. 2015. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzity v Opavě vypisuje také druhé kolo přijímacích zkoušek. Přihlášky můžete podat do 1. července 2015, zkoušky samotné se budou konat 13. až 14. srpna.

Humanitní obory

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – obor Německý jazyk pro manažerskou praxi má uzávěrku přihlášek do 2. kola 16. srpna 2015. Na téže fakultě lze studovat také English for Business Administration, kde můžete přihlášku podat do 31. 5. 2015 nebo například Učitelství odborných předmětů pro SŠ (pro absolventy magisterského studia), kam můžete zaslat přihlášku do 31. 8. 2015. Více informací najdete zde. Na Filozofickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem se můžete do 2. kola přijímaček hlásit do 17. srpna 2015, přijímací zkoušky se budou konat 2. září.

Matematika

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě přijímá přihlášky uchazečů o studium až do 31. 7. 2015. Přijímačky samotné se budou konat 3. 9. 2015.

image-engineering-objects-workplace-top-view-construction-concept-engineering-tools-vintage-tone-retro-filter-effect-soft-focus-selective-focus_1418-470
Učitelství

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vypisuje druhé kolo přijímaček, přičemž konečný termín podání přihlášky je 17. srpna 2015. K přijímacím zkouškám se mohou potenciální studenti dostavit 2. září 2015. Podrobné informace najdete na tomto webu. Co se týče Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, její děkan může vypsat druhé kolo přijímacího řízení v případě, že se v rámci prvního kola nenaplní kapacita oboru. Seznam oborů a termíny podání přihlášek budou zveřejněné během července 2015 po vyhodnocení přijímacího řízení v prvním kole.

Teologie

Na Katolickou teologickou fakultu se mohou zájemci o studium hlásit do 17. 8. 2015, druhé kolo přijímaček pak proběhne ve dnech 15. až 17. 9., více informací najdete zde. Cyrilometodějská fakulta UP v Olomouci pořádá 2. kolo přijímacích zkoušek u oboru Charitativní a sociální práce a oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální. Přihlašovat se je možné do 31. 7., zkoušky proběhnou 25. a 26. 8. 2015.

Přírodovědecké obory

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze přijímá v 2. kole přihlášky od 1. června do 1. července 2015, samy zkoušky proběhnou 23. 7. 2015. Na obor Bioinformatika na Přírodovědecké fakultě UK v Praze můžete podat přihlášku do 20. 5. 2015, přijímačky se konají 16. června.

Technické obory

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) přijímá přihlášky na obory na Fakultě elektrotechniky a informatiky do 15. 7. 2015, termín přijímacích zkoušek je 28. 8. 2015. Na téže univerzitě na Fakultě strojní můžou uchazeči podávat v 2. kole přihlášky do 31. 7. a přijímačky samotné mají termín stanoven na 21. 8. 2015. Třetí fakultou této univerzity, která přijímá v 2. kole přihlášky do 13. července 2015 a termín přijímaček stanovila na 12. srpna, je Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství má deadline přihlášek 10. srpna a přijímací zkouška na tuto fakultu se nekoná. Poslední fakultou VŠB-TUO, která přijímá – pouze při nenaplnění kapacity oboru – přihlášky do 31. 7. 2015, je Hornicko-geologická fakulta. ČVUT v Praze – Jaderná a fyzikálně inženýrská fakulta přijímá v 2. kole přihlášky až do 8. září 2015. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci přijímá přihlášky na bakalářský obor Textilní a oděvní návrhářství do 15. 7. 2015 a na obor Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (také bakalářský) do 9. 8. 2015, Fakulta strojní tamtéž pak do 31. 8. 2015.

gas-engine-closeup_1426-118
Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni má konečný termín podání přihlášek 14. 8. 2015, přijímací pohovory se budou konat 1. – 2. 9. 2015. Druhé kolo přijímacích zkoušek na Fakultě výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem proběhne 4. září 2015.

Hledáte-li opravdu podrobný přehled, můžete se podívat na tyto webové stránky.

Další články k tématu

Stále máte čas! Které školy ještě berou přihlášky?

Březnem to neskončilo. I v dubnu se můžete stále hlásit na některé veřejné vysoké školy. U vybraných fakult a oborů pak přihlášky můžete posílat ještě i v květnu a červnu. Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií přijímá přihlášky do 30. dubna, Provozně ekonomická fakulta na některé obory až do 13. června Policejní […]

číst více

Když si studenti plní životní sny díky studiu na PřF UJEP

„Už před začátkem bakalářského studia biologie na PřF UJEP jsem věděla, že se chci stát mořským biologem. Zároveň jsem také věděla, že nebude jednoduché toho dosáhnout,” zmiňuje studentka dálkového studia na Přírodovědecké fakultě Klára Sobotníková o začátku cesty za svým snem. Ten sen se jí splnil. Byla přijata na Hawaii Pacific University! „S Klárou jsme velice […]

číst více

Přes 50 procent učitelů je pro umělou inteligenci ve školách

  Pro začlenění umělé inteligence (AI) do výuky se vyslovilo 56 procent učitelů. Vyplývá to ze studie Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti Microsoft. Naopak 19 procent vyučujících si myslí, že AI do výuky nepatří. Vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký však upozorňuje, že ačkoliv většina pedagogů je pro umělou inteligenci, pohled na ni má každý jiný. […]

číst více