Doktorandi kvůli nízkým stipendiím končí se studiem

25. 11. 2022 | Aktuality

Doktorandi kvůli nízkým stipendiím končí se studiemAž dvě třetiny doktorských studentů nedokončí studium. Hlavní příčinou jsou nízká stipendia nebo nekvalitní vedení školitelů. Ačkoliv má doktorské studium být prací na plný úvazek, kvůli nedostačujícím stipendiím si studenti musí přivydělávat chozením na brigády.

„Není to něco, co lze smysluplně dělat po práci či o víkendech. Není to příprava na budoucí povolání jako bakalářské či magisterské studium, ale už samostatná vědecká práce, které by se měli doktorandi věnovat jako plnému úvazku,“ popisuje náročnost studia pro server Aktuálně.cz Vít Zdrálek, vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Každý doktorand dostane měsíčně od státu částku 11 250 korun, tedy méně peněz, než je minimální mzda. Další peníze pak dostane od fakulty, které přispívají v řádech tisíců ale i pouhých stovek. Například fakulta elektrotechniky na ČVUT doktorandům vyplácí 15 tisíc korun. Peníze navíc mohou doktorandi získat také v případě, že dosáhnou výborných studijních výsledků.

Další možnou formou přivýdělku kromě stipendia je práce na grantech školitelů. Humanitní a společenské vědy podobných příležitostí ale nabízí daleko méně než třeba právě technické obory. „Typicky jde o mimořádně schopné lidi s dokončeným vysokoškolským vzděláním, kteří by v pracovním procesu vydělávali násobně více. Už to samo je hluboce nedůstojné,“ dodal Zdrálek.

Doktorandům tak často nezbývá, než si k vědecké činnosti ještě přibrat brigádu. Obvykle pracují jako číšníci, prodavači nebo recepční.

Vyučující a studenti nejsou jediní, kteří si uvědomují, že doktorandi jsou finančně podhodnocení. Uznává to i ministerstvo školství, podle kterého doktorandi nemají „dostatečné prostředky na dokončení studia“. Resort školství proto připravuje reformu doktorského studia a základní výši stipendia plánuje navýšit na 18 až 19 tisíc měsíčně. Pokud bude reforma schválena, přilepši si ti doktorandi, kteří studium zahájí v akademickém roce 2024/2025.

Stávající doktorandi si zatím musí vystačit s minimem peněz. Některým z nich se navíc stipendium ještě snížilo. Doktorandům z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy fakulta srazila stipendia z 13 tisíc na 10,5 tisíce. Studentům tak dává ještě méně peněz, než jim stát posílá. Zbývající částku ukládá do stipendijního fondu.

„Bohužel aktuální stav stipendijního fondu pro financování doktorandských stipendií je již od počátku letošního roku v minusu a bylo nutné na tuto situaci reagovat. Bohužel nám naše ekonomická situace v současné chvíli opravdu nedovoluje reagovat jinak než plošným snížením,“ vysvětlila děkanka Filozofické fakulty Eva Lehečková.

Jednou z příčin minusového stavu fondu je pandemie koronaviru. Obvykle fakulta fond financuje z poplatků za překročení doby studia, ale ty během minulých dvou let studenti nemuseli s ohledem na pandemii hradit.

Doktorandy Filozofické fakulty snížení stipendia nepříjemně překvapilo. „Je to pro nás demotivující, protože vedení v dopise, kterým rozhodnutí odůvodňuje, argumentuje dopady inflace na zaměstnance, ale dopady na nás vůbec nezmiňuje. Necítím z toho empatii pro naši situaci,“ zlobí se doktorandka Anna Schubertová. Dříve jí peníze ze stipendia a grantu stačily, takže se studiu mohla věnovat naplno. Kvůli snížení stipendia si ale musela najít brigádu na recepci.

Doktorandi poslali otevřený dopis děkance a akademickému senátu, v němž žádali, aby Filozofická fakulta rozhodnutí změnila. Na jejich stranu se postavila rovněž Česká asociace doktorandek a doktorandů, která má za to, že snížení stipendií některým doktorandům nedovolí pokračovat ve studiu.

Zdroj: Aktuálně.cz

Další články k tématu

Studium přímo ve firmě by mohly umožnit průmyslové doktoráty

Studium přímo ve firmě by mohly umožnit průmyslové doktoráty

Kombinaci studia na českých vysokých školách a ve firmách by mohly v budoucnu umožnit průmyslové doktorské programy. Šlo by o studium spojující akademický výzkum a praktickou zkušenost přímo v konkrétní firmě. Nápad představilo ministerstvo pro vědu a výzkum. Na stůl ho teď dostane pracovní skupina, která bude řešit, jak by celý program mohl fungovat v praxi. …

Čtvrtina absolventů medicíny nezačne pracovat v českém zdravotnictví

Čtvrtina absolventů medicíny nezačne pracovat v českém zdravotnictví

Během posledních tří let medicínské obory vystudovalo přibližně 1200 až 1300 vysokoškoláků. Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) nicméně uvedla, že 25 až 30 procent absolventů nezažádalo o povinné členství v komoře. Z tohoto důvodu nemohou pracovat v českém zdravotnictví. Nejpravděpodobnější je teorie, že buď začali pracovat mimo obor, nebo vyjeli pracovat do zahraničí. Tomu nahrává i skutečnost, …

12. adventní okénko: Nejmladší absolvent doktorského studia

12. adventní okénko: Nejmladší absolvent doktorského studia

Otevíráme další políčko našeho adventního kalendáře, abychom se tentokrát podívali na to, kdo si jako historicky nejmladší člověk odnesl doktorát z univerzity. Vydáme se za ním zpátky v čase do naší sousední země. Psal se rok 1800 a ambicióznímu pastorovi Němci Karlovi Witteovi se narodil syn. Dal mu jméno po sobě. Ve 13 letech se Karl Witte …