Kde získat certifikát z italštiny?

21. 7. 2010 | Studium v zahraničí

Již několik let nabízí státní jazykové školy zkoušky různých úrovní znalosti evropských jazyků podle společného referenčního rámce. Z italštiny můžete tuto Státní jazykovou zkoušku absolvovat na dvou úrovních – a to středně pokročilé (B2 podle Rady Evropy) a pokročilé (C1 podle Rady Evropy). Složení zkoušky nabízí Státní jazyková škola v Praze. Její stránky si můžete prohlédnout zde.

Italská strana má i své vlastní zkoušky a těmi jsou CILS a PLIDA. CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) je oficiální osvědčení, které určuje úroveň jazykových znalostí italštiny jako cizího jazyka. Certifikát CILS uděluje Univerzita pro cizince v Sieně a je využitelný pro ty, kdo pracují či studují v prostředí vyžadujícím komunikaci v italštině. Úroveň těchto zkoušek popisuje schopnost mluvit na patřičné úrovni a pro dosažení určitého stupně CILS není potřeba skládat zkoušky nižších úrovní. Rovnou se tedy můžete vrhnout na úroveň, na kterou se cítíte. O tento certifikát se můžete pokusit v brněnské Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, která sídlí na Kotlářské 9 a jejíž stránky naleznete zde. Více informací o zkouškách CILS se můžete dozvědět tady.

Certifikáty PLIDA jsou úředně uznávány Italským státem a vydávány s odborným souhlasem jedné z nejstarších italských univerzit La Sapienza v Římě. Zkoušky můžete složit na Pražské sekci společnosti Dante Alighieriho sídlící na Kobyliském náměstí v Praze 8. Tato společnost byla založena v Římě roku 1889 a dnes provozuje celkem 3 300 škol po celém světě snažících se šířit italský jazyk a kulturu.

K zisku certifikátu nestačí jen umět si v italštině objednat víno… je třeba dobře znát gramatiku i slovní zásobu.

Tyto zmíněné certifikáty se týkají znalostí obecné italštiny, existují však i certifikáty pro odborníky – a to překladatelské a tlumočnické. Oba nabízí Jazyková škola hl. města Prahy v rámci Státní jazykové zkoušky.

Samostudium či absolvování kurzu není jedinou cestou, jak získat certifikát. „Certifikát jsem dostala jako výsledek svého studia na bilingválním italském gymnáziu v Bratislavě,“ říká Petra Barteková, absolventka Gymnázia na ulici Ladislava Sáru. „Tam jsem měla všechny předměty kromě dějepisu v italštině a studium jsme zakončili i státní jazykovou zkouškou z italštiny úrovně C1.“ Certifikát pro ni nebyl primární, když se na školu hlásila, ani netušila, že jej dostane. Chtěla se jen dobře naučit italský jazyk. Přesto i tak později certifikát využila. „Znalosti italštiny jsem musela dokládat při přihlášce na Erasmus, protože jsem se hlásila na studium do Říma. I když jsem od té doby certifikát zatím nevyužila, myslím, že může být užitečný při hledání práce,“ dodává Petra.

V česku je bilingválních gymnázií několik, italské gymnázium však v současnosti žádné. Italština se dá studovat na vysoké škole, kde je studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou z oboru, ta však u žádné z českých kateder neobsahuje zisk certifikátu. „Naši studenti absolvují pouze s vysokoškolským diplomem. O certifikátu z jazyka zatím neuvažujeme,“ říká Lenka Kováčová z Katedry Romanistiky Palackého univerzity. Pro absolventy filologického oboru by však případné dodělání certifikátu neměl být problém.

Zdroj: www.italstina-on-line.cz

www.jazykovezkousky.cz

Další články k tématu

Lepší plat i víc kontaktů aneb Co přináší studium v zahraničí

Studenti, kteří vyjedou studovat do zahraničí, dosáhnou v budoucnu na lepší platové ohodnocení než studenti, kteří zůstanou v Česku. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal zpracovat Dům zahraniční spolupráce (DSZ). Do průzkumu se zapojilo přes 600 lidí ve věku 18 až 35 let. Byli rozděleni zhruba na dvě poloviny, podle toho, zda studovali v zahraničí nebo ne, […]

číst více

Čtvrtstoletí s Erasmem. Do zahraničí vyjelo přes 400 tisíc Čechů

Evropský stipendijní program Erasmus funguje v Česku již 25 let. Za tu dobu se do něj zapojilo přibližně 411 tisíc Čechů. Nejčastěji šlo o vysokoškolské studenty a pracovníky. Od roku 2014 je program pod názvem Erasmus+ otevřený i žákům základních a středních škol, učitelům, pracovníkům s mládeží nebo sportovním trenérům. Jen loni do zahraničí s Erasmem vyjelo […]

číst více

Kam musíte vyrazit, pokud chcete studovat elfy

Přišla vám někdy vaše škola vyloženě divná? Tak to jste nejspíš ještě neslyšeli o škole čar a kouzel v Kalifornii, nebo akademii mořských pan na Filipínách. Pokud vás kouzla ani moře nelákají, můžete začít studovat obor gladiátor nebo Santa Claus. Kde najdete tyhle školy? Čtěte! Školy čar a kouzel (USA) Salem v Americe proslul nechvalně známými čarodějnickými […]

číst více