Boj o povinnou maturitu z matiky pokračuje. Pirátská strana ji chce zrušit

25. 7. 2019 | Aktuality

senior-professor-sitting-desk-lecture-room_23-2148201070Za dva roky by studenti gymnázií a lyceí měli poprvé povinně maturovat z matiky. V roce 2023 by pak povinnost měla začít platit i pro žáky odborných škol s výjimkou uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů.  Vláda tuto změnu odhlasovala už v roce 2017, nyní však znovu sílí hlasy pro její zrušení. Proti povinné maturitě z matematiky se ozývají politici, pedagogové i studenti.

PRO povinnou maturitu z matematiky

Požadavky maturitní zkoušky z matematiky vypracované ministerstvem školství nastiňují pět základních okruhů, které by maturanti z matematiky měli ovládat. Vedle znalosti matematických pojmů a dovednosti je to matematické modelování, schopnost vymezit a řešit problém, porozumění matematickému textu a práce s informacemi. Zastánci povinné maturity z matematiky tvrdí, že základní znalost matematiky je v moderním technologickém světě důležitá. Hovoří také o nedostatku inženýrů, techniků a řemeslníků.

Například dočasný předseda školského výboru Karel Rais z ANO tvrdí, že jako bývalý rektor techniky nemůže snad mít ani jiný názor než podporovat zavedení povinnosti odmaturovat z matematiky. “Kdyby podobný momentální výpadek ve znalostech nastal v češtině, maturitu z ní by nezvládla větší skupina žáků, tak bychom také neudělali nepovinnou češtinu,” odpovídá kritikům novely.

Zastáncem povinné maturity z matematiky je také Svaz strojírenské technologie. “Podle nás by žáci, kteří studují jakýkoli technický obor, měli povinně maturovat z matematiky. Obory, ve kterých pak budou pracovat, jsou založeny na znalostech matematiky,” říká jeho ředitel Oldřich Paclík. Profese konstruktéra, technologa a programátora se podle něj bez pokročilé znalosti matematiky neobejde.

PROTI povinné maturitě z matematiky

Naopak proti zavedení povinné maturity z matematiky jsou samotní žáci. Ti, kteří se chtějí věnovat humanitním oborům, se povinné maturitě z matematiky brání, protože jsou přesvědčeni, že intenzivní studium matematiky v budoucnu neuplatní. Zároveň se mnoho žáků povinné maturity z matematiky obává kvůli vysoké neúspěšnosti. Volí si tak raději nematuritní obory, přestože mají dobré známky a mohly by se uplatnit v technických maturitních oborech.

Proti povinnosti skládat zkoušku z matematiky se v minulosti vyjádřila také Asociace ředitelů gymnázií. Například ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička si již řadu let myslí, že povinná maturita z matematiky je krok dozadu, nikoliv vpřed. “Absolventi ji nebudou umět o moc lépe, spoustu lidí u matematiky propadne a my se ji budeme snažit učit ne kvalitněji, ale tak, aby maturanti udělali testy. Nás by přitom mělo zajímat hlavně to, jestli jí žáci rozumějí.“

Podobně mluví i matematik a odborník na tvorbu testů Oldřich Botlík. Ten si myslí, že maturitní test z matematiky je těžší než testy z jiných předmětů, protože maturanti jsou nuceni zvládnout vysoký počet úkolů za krátkou dobu. “Maturanti se musejí strašně rychle rozhodnout, co mají dělat, a rychle a prakticky bez chyby to spočítat. Cermat tím testuje, jestli žáci dokážou víceméně rutinně použít naučené postupy,“ řekl. Dle Botlíka se takto nastavený test odrazí v přípravě, jenž bude spočívat v tom, že budou žáci provádět spoustu matematických operací technického charakteru a utápět se v detailech místo toho, aby jim matematika dávala smysl.

Na alarmující čísla neúspěšnosti u maturitní zkoušky z matematiky – v roce 2018 byla neúspěšnost 51 procent – upozorňují i mnozí politici, především piráti. Podle nich by povinnost maturovat z matematiky vedla k dalšímu zvýšení neúspěšnosti u zkoušek. Neúspěšných maturantů každoročně přibývá i v jiných předmětech, z matematiky však pravidelně propadá nejvíce žáků. Pokud by maturita z matematiky byla povinná, mohli bychom být svědky ještě nižší celkové úspěšnosti.

Podobně argumentuje i ministerstvo zemědělství, které požaduje, aby se povinná maturita z matematiky netýkala zemědělských, potravinářských a veterinárních oborů. Dle ministerstva zemědělství je již nyní neúspěšnost v matematice vysoká, přestože ji skládají jen žáci, kteří si matematiku dobrovolně zvolí místo cizího jazyku.

Povinnou maturitu z matematiky odmítá také Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Podle ní by měla matematika u maturity měla zůstat dobrovolná, protože se osvědčila volitelnost mezi matematikou a cizím jazykem.

Bude či nebude?

Dá se očekávat, že debata o povinné maturitě z matematiky bude pokračovat. Piráti plánují předložit vládě svůj návrh na odstoupení od zavedení povinné maturity. Diskuzi je otevřený i současný ministr školství Robert Plaga (ANO), který poukazuje na to, že po povinné maturitě z matematiky dlouhé roky volají svazy sdružující technické oblasti a zaměstnavatelé. Zároveň se však nechal slyšet, že se nebrání ani možnosti povinnou maturitu odložit nebo úplně zrušit.

Plaga požádal ředitelku Cermatu Michaelu Kleňhovou o vypracování úspěšnosti takzvaných užitečných úloh, které mapují matematické dovednosti žáků v praxi. Pokud by se ukázalo, že schopnosti žáků nejsou optimální, mohl by to být signál, že výuka matematiky na středních školách není dostatečně kvalitní a povinná maturita z matematiky by mohla být spíše ke škodě než užitku.

Zdá se tedy, že povinnost maturity z matematiky bude nadále předmětem jednání, nikoliv samozřejmostí, ačkoliv středoškoláci by zajisté co nejdříve rádi věděli, kdy a co se od nich u maturitní zkoušky bude očekávat.

Zdroje: iHNed.cz. Deník.cz, ČT24.cz, Týden.cz