Bez přijímaček se lze přihlásit na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

31. 8. 2021 | Přijímací řízení

CVUT_FJFI_druha_kola_coverUzávěrka 2. kola přijímacího řízení do bakalářského studia pro rok 2021/2022 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze je v pondělí 6. září 2021. V souvislosti s pandemií COVID-19 je navíc zájemcům prominuta přijímací zkouška. Zájemci si v bakalářském studiu mohou vybírat z 12 studijních programů, z nichž některé se dále dělí na specializace. Výhodou je společný základ většiny programů umožňující studentům snadno po prvním ročníku přejít na jiný program. Studovat lze kromě Prahy také v Děčíně.

„Absolventi naší fakulty nacházejí bez nejmenších problémů uplatnění, protože Jaderka, jak naši fakultu familiárně nazýváme, je zárukou kvalitní přípravy, a to ve všech studijních programech, které nabízíme,“ vysvětluje doc. Václav Čuba, proděkan pro rozvoj fakulty. „Kromě výuky a vědy přímo související s jaderným inženýrstvím máme velmi dobré renomé například také v mnoha oblastech matematiky, fyziky, chemie, či materiálových věd. Vědecké úspěchy sklízejí kolegové a jejich studenti také v oblasti laserů. Velký potenciál mají také naše nové programy Kvantové technologie a Vyřazování jaderných zařízení z provozu, které vznikly jako odpověď na velkou poptávku po odbornících v těchto oblastech,“ dodává Václav Čuba.

Pocet_studentu_VSV akademickém roce 2020/21 studovalo na FJFI 1274 studentů, tedy o 79 více než o rok dříve. Čísla tak kopírují celkový trend počtu studentů na českých univerzitách. Ten se vloni po deseti letech poklesu otočil. Podle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak bylo v celé České republice v minulém roce 299 tisíc vysokoškolských studentů. To je stále o čtvrtinu méně než v rekordním roce 2010, kdy jich bylo 396 tisíc.

 

Další články k tématu

Jaderný reaktor na FJFI ČVUT dostal zelenou

Jaderný reaktor na FJFI ČVUT dostal zelenou

Na začátku listopadu vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k umístění podkritického reaktoru VR-2 Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Příprava pokračuje podle harmonogramu, a nový reaktor by tak měl být spuštěn v roce 2022. „S naším stávajícím reaktorem VR-1 Vrabec už narážíme na kapacitní limity, protože zájem jak o vzdělávací, tak …

číst více
O promoci nepřijdou ani kvůli pandemii. Inženýři z ČVUT dostanou diplomy on-line

O promoci nepřijdou ani kvůli pandemii. Inženýři z ČVUT dostanou diplomy on-line

Dosud to byly vždy historické prostory Betlémské kaple, kde absolventi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské přebírali z rukou rektora své vysokoškolské diplomy. Letos kvůli pandemii nebude možné promoce uskutečnit v tradiční podobě. České vysoké učení technické však nechce své studenty ani jejich příbuzné ochudit o tento zážitek. Ceremoniál tak přesunou on-line. „Je zřejmé, že v nejbližších měsících …

číst více
Ještě není pozdě na přihlášku aneb kde ještě berou

Ještě není pozdě na přihlášku aneb kde ještě berou

Mysleli jste si, že už to nestihnete? Omyl! Ten správný čas na podaní přihlášky uzrál právě teď. Řada vysokých škol po celém Česku totiž stále přijímá přihlášky zájemců o studium. Výběr už sice není tak široký jako v březnu, přesto je v nabídce spousta oborů, které stojí za pozornost. Takže zbývá zodpovědět otázku: Kam to …

číst více