Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 45 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Evropská společnost a politika (EN)  Geopolitická studia (EN)  Marketingová komunikace a public relations  Mediální studia  Mezinárodní bezpečnostní studia (EN)  Mezinárodní ekonomická a politická studia (EN)   a dalších 22 oborů

Fakulta sociálních věd
TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Aplikovaná etika  Aplikovaná etika (EN)  Elektronická kultura a sémiotika  Environmentální studia  Environmentální studia (EN)  Evropské kulturní a duchovní dějiny  Genderová studia  Genderová studia (EN)   a dalších 25 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Andragogika  Andragogika (dvouoborové)  Andragogika v profilaci na personální management  Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  Evropská studia a mezinárodní vztahy  Filozofie   a dalších 22 oborů

Filozofická fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Pedagogika  Pedagogika předškolního věku  Sociální pedagogika

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Hospodářské a politické dějiny

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Zdravotně sociální pracovník

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví  Archivnictví – historie  České a československé dějiny  Filozofie  Filozofie a společenské vědy  Historie  Počítačová podpora v archivnictví  Politologie   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Náboženská výchova  Sociální komunikace v neziskovém sektoru  Sociální patologie a prevence  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii   a dalších 5 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Filozofie (dvouoborové)  Historie (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Politologie (dvouoborové)  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Speciální pedagogika - intervence   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Andragogika a personální řízení  Andragogika a personální řízení (dvouoborvé)  Archeologie pravěku a středověku  Archivnictví a pomocné vědy historické  Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové)   a dalších 52 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Didaktika dějepisu  Filozofie  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Hospodářské a sociální dějiny   a dalších 9 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Komunitní rozvoj  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Management organizací služeb sociální práce  Sociální práce  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Andragogika  Pedagogika (dvouoborové)  Pedagogika předškolního věku  Psychologie (dvouoborové)  Sociální pedagogika  Speciální pedagogika  Speciální pedagogika pro učitele  Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  České dějiny  Dějiny novější české literatury  Estetika  Estetika (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)   a další 2 obory

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Arteterapie  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Pedagogická psychologie  Psychologie  Psychologie (dvouoborová)  Sociální pedagogika  Teorie vzdělávání v matematice   a další 2 obory

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Etika v sociální práci  Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Filozofie a religionistika  Charitativní práce  Philosophy  Sociální a charitativní práce  Teologie  Teologie (dvouoborové)  Teologie služby  Theologie  Theology