Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 44 škol

Veletrh GAUDEAMUS Praha 2018 od 23.1. do 25.1.2018, PVA Expo Praha Letňany
TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova | Praha 1 | testy

Obory: Evropská společnost a politika (EN)  Geopolitická studia (EN)  Mediální studia  Mezinárodní bezpečnostní studia (EN)  Mezinárodní ekonomická a politická studia (EN)   a dalších 13 oborů

Fakulta sociálních věd
TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Management lidských zdrojů

TIP

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Elektronická kultura a sémiotika  Evropské kulturní a duchovní dějiny  Genderová studia  Genderová studia (EN)  Historická sociologie  Historická sociologie (EN)  Německá a francouzská filozofie   a dalších 7 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: MANAGEMENT FIREM - Lidské zdroje

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Andragogika  Andragogika (dvouoborové)  Archeologie  Evropská studia a mezinárodní vztahy  Filozofie  Filozofie (dvouoborové)  Germanistická medievistika (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)   a dalších 7 oborů

Filozofická fakulta

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Pedagogika předškolního věku  Sociální pedagogika

CEVRO Institut, z.ú.

Praha 1, Český Krumlov | testy

Obory: Philosophy, Politics, Economics  Politologie

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Hospodářské a politické dějiny

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Praha, Brno - Medlánky

Obory: Management rozvoje měst a regionů - zaměření management a rozvoj lidských zdrojů v regionech

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


LIGS University

Praha 7

Obory: Interactive Online MSc

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví  Filozofie  Historie  Politologie – africká studia  Politologie – latinskoamerická studia

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Sociální pedagogika  Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Andragogika a personální řízení  Andragogika a personální řízení (dvouoborvé)  Archeologie pravěku a středověku  Archivnictví a pomocné vědy historické  Archivnictví a pomocné vědy historické (dvouoborové)   a dalších 31 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Sociální pedagogika (jednooborové)  Speciální pedagogika - poradenství

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Filozofie  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Hospodářské a sociální dějiny novověku  Kulturní dějiny  Medievistika   a další 2 obory

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Management organizací služeb sociální práce  Sociální práce