Chci studovat ekonomku

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Znojmo

Obory: Marketing a management  Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  Účetnictví a finanční řízení podniku

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Ekonomická informatika  Strukturální politika EU a rozvoj venkova  Obchodní podnikání  Economic Informatics  Účetnictví a finanční řízení podniku  Strukturální politika EU pro veřejnou správu   a další 4 obory

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomie  Informatika v ekonomice  Marketing a obchod (specializace Média a ekonomická žurnalistika)  Veřejná ekonomika a správa  Ekonomika podniku  Eurospráva  Ekonomika a právo v podnikání  Finance  Marketing a obchod   a dalších 9 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Finance  Management a marketing  Management a ekonomika  Průmyslové inženýrství  Řízení výroby a kvality  Veřejná správa a regionální rozvoj  Management and Economics  Management ve zdravotnictví   a další 2 obory

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Logistické technologie  Technologie dopravy a přepravy  Ekonomika podniku  Konstrukce staveb  Strojírenství  Pozemní stavby

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Sector Economics and Economics of Enterprise  Systémové inženýrství  Informační management  Management  Economics and Management  Evropská agrární diplomacie  Provoz a ekonomika  Hospodářská a kulturní studia   a dalších 13 oborů

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., studijní středisko Praha

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Praha 1

Obory: Marketing a management  Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  Účetnictví a finanční řízení podniku

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Economics and informatics  Ekonomická informatika  Podniková ekonomika  Business Economics and Management  Ekonomika a management služeb  Ekonomika a management mezinárodního obchodu   a další 4 obory

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Podniková ekonomika a management  Management obchodních činností  Ekonomická a regionální geografie  Systémy projektového řízení  Ekonomika a management  Informační management

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sociální práce  Ekonomika a management  Regionální rozvoj a veřejná správa  Řízení v sociální práci

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Automatizace řízení a informatika  Veřejná správa  Finance  Manažersko-ekonomický obor  Řízení a ekonomika obchodu  Business Economics and Management  Public Administration  Management obchodní činnosti   a dalších 12 oborů

TIP

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: MARKETING - Marketing a reklama  EKONOMIE A MANAGEMENT - Ekonomické a sociální inovace  MARKETING - Personální marketing  EKONOMIE A MANAGEMENT - Projektový management  MARKETING - Sociální média   a dalších 29 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Podnikání a management v obchodu a službách  Právo  Právo ve veřejné správě  Podnikání  Soukromoprávní studia  Právo v podnikání  Aplikovaná informatika

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Management  Applied Informatics  Informatika ve veřejné správě  Regional and Information Management  Pojistné inženýrství  Aplikovaná informatika  Regionální rozvoj  Informační a bezpečnostní systémy   a dalších 12 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Regionální rozvoj a správa  Podniková informatika  Podniková ekonomika a management  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací  Finance (DE)  Ekonomie  Podniková ekonomika a management (EN)   a dalších 15 oborů