Chci studovat ekonomku

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. | Znojmo

Obory: Marketing a management  Účetnictví a finanční řízení podniku

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Obchodní podnikání  Regional and European Project Management  Účetnictví a finanční řízení podniku  Economic Informatics  Řízení a ekonomika podniku  Strukturální politika EU pro veřejnou správu   a další 3 obory

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Marketing a obchod  Ekonomika podniku  Národní hospodářství  Veřejná ekonomika a a správa  Podniková ekonomika a management  Ekonomie  Veřejná ekonomika a správa  Management   a dalších 11 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management a ekonomika  Management a marketing, specializace Design management  Management a marketing  Business Administration  Management ve zdravotnictví  Finance, specializace Finanční kontrola  Finance   a dalších 9 oborů

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Logistické technologie  Technologie dopravy a přepravy  Pozemní stavby  Strojírenství  Ekonomika podniku  Konstrukce staveb

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Projektové řízení  Informační management  Podniková a odvětvová ekonomika  Regionální a sociální rozvoj  Systémové inženýrství  Regional and Social Development  Information Management  Economics and Management   a dalších 11 oborů

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Manažerská informatika  Regionální studia  Podniková ekonomika  Ekonomika a management služeb  Ekonomická informatika  Ekonomika a management mezinárodního obchodu   a další 4 obory

Fakulta ekonomická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Ekonomická a regionální geografie  Podniková ekonomika a management  Management obchodních činností  Systémy projektového řízení  Informační management  Ekonomika a management

Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Řízení v sociální práci  Ekonomika a management  Sociální práce  Regionální rozvoj a veřejná správa

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Finance  Ekonomická informatika  Manažersko-ekonomický obor  Veřejná správa  Finance a investiční management  Management cestovního ruchu  Econimic Informatics  Řízení a ekonomika podniku   a dalších 6 oborů

TIP

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Praha 5 | testy

Obory: EKONOMIE A MANAGEMENT - Projektový management  MANAGEMENT FIREM - Mezinárodní management  EKONOMIE A MANAGEMENT - Prognostika a plánování  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie   a dalších 30 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
TIP

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Praha 5, Brno - Černá Pole, Praha 1

Obory: Podnikání  Právo  Soukromoprávní studia  Aplikovaná informatika  Podnikání a management v obchodu a službách  Právo ve veřejné správě  Právo v podnikání

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Regional Development and Governance  Ekonomika a provoz podniku  Management  Aplikovaná informatika  Management podniku  Veřejná ekonomika a správa  Regionální a veřejná ekonomie  Regional and Public Economics   a dalších 12 oborů

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Podniková ekonomika a management (EN)  Regionální rozvoj a cestovní ruch  Veřejná ekonomika a správa (dvouoborové)  Finance a právo  Finance (DE)  Regionální rozvoj a správa  Finance (EN)  Finance   a dalších 11 oborů