Chci studovat zemědělství/lesnictví

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zemědělství  Zemědělské biotechnologie  Multifunctional Agriculture  Zemědělské inženýrství  Zootechnika  Biologie a ochrana zájmových organismů  Kvalita zemědělských produktů   a dalších 13 oborů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělství  Hospodaření v zemědělství  Ekologické zemědělství  Veřejná správa v zemědělství a krajině  Agriculture and Food  Rozvoj venkova  Speciální produkce rostlinná  Speciální zootechnika   a dalších 47 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Všeobecné zemědělství  Technika a mechanizace zemědělství  Rozvoj venkova  Zemědělské inženýrství  Krmivářství  Fytotechnika  Automobilová doprava  Rybářství a hydrobiologie  Zootechnika  Provoz techniky   a dalších 36 oborů

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělství tropů a subtropů  Tropical Crop Management and Ecology  Tropical and Subtropical Agriculture  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a dalších 6 oborů

TIP

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Ekonomika zemědělství a potravinářství  Ekonomika zemědělství a potravinářství

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: International Master of Horticulture Science  Zahradnictví  Horticulture  Vinohradnictví a vinařství  Řízení zahradnických technologií  Floristická tvorba  Správa zeleně  Zahradní a krajinářská architektura   a další 3 obory

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Prostorové plánování  Územní technická a správní služba  Aplikovaná ekologie  Landscape Planning  Krajinářství  Krajinné inženýrství  Krajinné a pozemkové úpravy  Voda v krajině  Vodní hospodářství   a další 2 obory

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělská technika  Agricultural Engineering  Marketing strojů a technických systémů  Obchod a podnikání s technikou  Engineering of Agricultural Technological Systems  Technika zemědělských technologických systémů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical Forestry and Agroforestry  Technology and Mechanization in Forestry  Biologie lesa  Lesní inženýrství  Provoz a řízení myslivosti  Lesnictví  Wood Processing and Forest Machinery  Dřevařské inženýrství   a dalších 20 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování  Poradenství v odborném vzdělávání

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Dřevařství  Dřevařské inženýrství  Pěstění lesa  Technologie zpracování dřeva  Aplikovaná geoinformatika  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské  Myslivost  Tvorba a ochrana krajiny  Ochrana lesa   a dalších 15 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Technologie potravin  Chemie a analýza potravin  Kvalita a bezpečnost potravin

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Evropská agrární diplomacie  Sector Economics and Economics of Enterprise  Systémové inženýrství  Informační management  Management  Economics and Management  Provoz a ekonomika  Hospodářská a kulturní studia   a dalších 13 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Molekulární biologie a genetika

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Rybářství  Fishery and protection of waters  Fishery  Rybářství a ochrana vod  Ochrana vod

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Vodní hospodářství a vodní stavby  Inženýrství životního prostředí  Konstrukce a dopravní stavby

Fakulta stavební

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmakognosie a toxikologie přírodních látek