Chci studovat zemědělství/lesnictví

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Zemědělství  Zootechnika  Zemědělské biotechnologie  Zemědělské inženýrství  Multifunctional Agriculture  Biologie a ochrana zájmových organismů  Kvalita zemědělských produktů   a dalších 13 oborů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělství  Ekologické zemědělství  Veřejná správa v zemědělství a krajině  Agriculture and Food  Rozvoj venkova  Obecná zootechnika  Rozvoj venkovského prostoru  Chovatelství  Obecná produkce rostlinná   a dalších 40 oborů

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Všeobecné zemědělství  Technika a mechanizace zemědělství  Rozvoj venkova  Zemědělské inženýrství  Krmivářství  Fytotechnika  Automobilová doprava  Rybářství a hydrobiologie  Zootechnika  Provoz techniky   a dalších 36 oborů

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělství tropů a subtropů  Tropical Crop Management and Ecology  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Tropical Forestry and Agroforestry   a další 4 obory

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: International Master of Horticulture Science  Horticulture  Vinohradnictví a vinařství  Zahradnictví  Řízení zahradnických technologií  Floristická tvorba  Správa zeleně  Zahradní a krajinářské realizace   a další 3 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Prostorové plánování  Územní technická a správní služba  Aplikovaná ekologie  Krajinářství  Územní plánování  Krajinné a pozemkové úpravy  Krajinné inženýrství  Vodní hospodářství  Voda v krajině   a další 2 obory

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zemědělská technika  Agricultural Engineering  Marketing strojů a technických systémů  Obchod a podnikání s technikou  Technika zemědělských technologických systémů  Engineering of Agricultural Technological Systems

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Tropical Forestry and Agroforestry  Lesní inženýrství  Technology and Mechanization in Forestry  Dendrology and Forest Tree Breeding  Hospodářská úprava lesa  Provoz a řízení myslivosti  Forest Engineering   a dalších 18 oborů

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 5-Malá Chuchle

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování  Poradenství v odborném vzdělávání

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Dřevařství  Dřevařské inženýrství  Pěstění lesa  Technologie zpracování dřeva  Aplikovaná geoinformatika  Inženýrské stavby lesnické a krajinářské   a dalších 18 oborů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Technologie potravin  Chemie a analýza potravin  Kvalita a bezpečnost potravin  Chemistry and Technology (Specialization in Food and Biochemical Technology)

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Molekulární biologie a genetika

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Rybářství  Fishery  Rybářství a ochrana vod  Ochrana vod  Fishery and protection of waters

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Vodní hospodářství a vodní stavby  Inženýrství životního prostředí  Konstrukce a dopravní stavby

Fakulta stavební

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmakognosie a toxikologie přírodních látek