Chci studovat architekturu

CHCEŠ STUDOVAT VENKU ZA PENÍZE BRITSKÉ VLÁDY? JAK NA TO?

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura  Urbanismus  Architecture  Urban design

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Architektura  Krajinářská architektura  Architektura (EN)  Architektura - teorie a tvorba (EN)  Architektura - teorie a tvorba  Architektura, stavitelství a technologie  Architektura, stavitelství a technologie (EN)   a dalších 6 oborů

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Architektura  Design prostředí  Architecture  Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Architektura  Architektonická tvorba  Grafika a vizuální komunikace  Design  Výtvarná tvorba  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Výtvarné umění

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Průmyslové a pozemní stavitelství  Městské stavitelství a inženýrství  Dopravní inženýrství  Dopravní stavby  Teorie konstrukcí  Prostředí staveb   a dalších 8 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Realizace pozemních a inženýrských staveb  Územní informační systémy pro veřejnou správu  Metrologie v geodézii a strojírenství  Vodní hospodářství a vodní stavby   a dalších 34 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura pozemních staveb  Architektura a rozvoj sídel  Pozemní stavby

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Zahradní a krajinářská architektura  Management zahradních a krajinářských úprav  Zahradní a krajinářské realizace

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zahradní a krajinářská architektura  Zahradní a krajinářské úpravy  Zahradní tvorba

Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice | Litomyšl

Obory: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

Praha 7

Obory: Architecture and urbanism  Architecture

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Intermédia a nová média  Volné umění  Sochařství / volná tvorba   a dalších 6 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Krajinářství  Design nábytku

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie (EN)  Informační a řídicí technologie  Počítačové a komunikační systémy

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Počítačové inženýrství  Softwarové systémy

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Teoretická informatika  Počítačové systémy a sítě  Webové a softwarové inženýrství  Softwarové inženýrství  Počítačové inženýrství

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny křesťanského umění

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní matematika  Informatika a výpočetní technika  Mobilní technologie  Telekomunikační technika