Chci studovat architekturu

Období MAJÁLESŮ začína! Hradec králové, Praha, Brno. Půjdeš?

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura  Urbanismus  Architecture  Urban design

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Architektura  Krajinářská architektura  Architektura (EN)  Architektura, stavitelství a technologie (EN)  Architektura, stavitelství a technologie  Architektura - teorie a tvorba  Architektura - teorie a tvorba (EN)   a dalších 6 oborů

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Architektura  Design prostředí  Architecture  Vizuální komunikace  Vizuální komunikace - digitální média

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Architektura  Architektonická tvorba  Design  Grafika a vizuální komunikace  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Výtvarná tvorba  Výtvarné umění

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Průmyslové a pozemní stavitelství  Městské stavitelství a inženýrství  Geotechnika  Dopravní stavby  Městské inženýrství  Dopravní inženýrství  Prostředí staveb   a dalších 7 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Realizace pozemních a inženýrských staveb  Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě  Vodní hospodářství a vodní stavby  Geomatika   a dalších 31 oborů

Fakulta stavební

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura pozemních staveb  Architektura a rozvoj sídel  Pozemní stavby

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Zahradní a krajinářská architektura  Management zahradních a krajinářských úprav  Zahradní a krajinářské realizace

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Zahradní a krajinářská architektura  Zahradní tvorba  Zahradní a krajinářské úpravy

Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice | Litomyšl

Obory: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE

Praha 7

Obory: Architecture and urbanism  Architecture

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Výtvarná tvorba  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Malířství / volná tvorba  Sochařství - restaurování výtvarných děl sochařských  Sochařství / volná tvorba   a dalších 6 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Krajinářství  Design nábytku

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Softwarové systémy  Počítačové inženýrství

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Informační a řídicí technologie (EN)  Počítačové a komunikační systémy  Informační a řídicí technologie

Fakulta informačních technologií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Teoretická informatika  Počítačové systémy a sítě  Počítačové inženýrství  Webové a softwarové inženýrství  Webové inženýrství  Softwarové inženýrství

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny křesťanského umění

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Výpočetní matematika  Mobilní technologie  Informatika a výpočetní technika  Telekomunikační technika