Akademie výtvarných umění v Praze vznikla v roce 1799 a je nejstarší uměleckou školou v České republice.

Studijní programy

Nabízí studium oborů volného umění (malířství, kresba, grafika, sochařství či intermediální tvorba), architektury a restaurátorství. Studium se uskutečňuje ateliérovou formou v magisterských a doktorských programech.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují jako samostatné tvůrčí osobnosti v umělecké praxi, ve sféře školství nebo např. v kreativních profesích v oblasti médií, reklamy a marketingu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Základním kritériem pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu na AVU je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. Přijímací zkouška je dvoukolová, v prvním kole posoudí komise domácí práce uchazeče a ve druhém kole jsou vybraní uchazeči pozvaní k talentová zkoušce v ateliérech školy.

Přihlášku je možné podat do 30.11.

Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Akademie výtvarných umění nabízí studentům studijní pobyty v zahraničí v rámci programu ERASMUS+. Více informací zde

Koleje a menzy

Studenti mohou k ubytování využít kolej Vltava.