Vojenské technologie

5 škol a fakult

Podej si přihlášku na         VUT DO KONCE BŘEZNA 📆 a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT!

Fakulta vojenských technologií

  • Kybernetická bezpečnost
  • Letecké a radiotechnické obranné technologie
  • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní

a další 4 programy

7 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
1 program

Fakulta vojenského leadershipu

  • Bezpečnost a obrana
  • Řízení a použití ozbrojených sil
  • Teorie obrany státu
3 programy