Žebříček českých VŠ

25. 1. 2016 | Rady maturantům

Máte vysněnou fakultu, kam se chcete dostat? A víte o ní víc, než jen to, že na ní vyučují obor, který chcete studovat? Co kvalita výuky a vyučujících? Spokojenost absolventů nebo procento studentů, kteří odjeli alespoň na semestr do zahraničí? To vše jsou kritéria v žebříčcích českých VŠ. Přinášíme vám výběr z nich.

Žebříček s nejdelší tradicí

Hospodářské noviny vydávají svůj seznam nejlepších fakult již od roku 2008. Zaměřují se přitom výhradně na následující obory: ekonomii, informatiku, strojírenství, architekturu, právo, psychologii a sociologii. Jejich propracovaná kritéria spočívají v hodnocení mezinárodního zapojení dané fakulty, tedy kolik procent studentů vycestovalo na zahraniční VŠ, věnují se i zájmu o fakultu – poměru přihlášených a přijatých uchazečů spolu s poměrem přijatých a zapsaných uchazečů. Zde platí, že čím více je fakulta výběrová a čím víc přijatých studentů se skutečně zapíše ke studiu, tím se umístí na žebříčku výše. Třetím kritériem jsou pedagogové, u kterých HN hodnotí, kolik z nich vyjelo do ciziny na vědecký pobyt či konferenci. Zajímá je také individuální přistup, tzn. kolik studentů připadá na jednoho vyučujícího, které školy si dělají vlastní průzkumy mezi absolventy a v jaké míře se fakulty věnují vědě a výzkumu.

loňském žebříčku se v oboru architektura umístila jako první stavební fakulta ČVUT. Budoucí ekonomové by pro prestižní vzdělání měli zamířit na Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd UK, který se na nejvyšší příčce objevuje téměř pravidelně. Informatika se podle loňského žebříčku nejlépe vyučuje na Fakultě elektrotechnické ČVUT . Budoucím právníkům pak nejlepší vzdělání poskytuje Právnická fakulta UK v Praze. Co se týká psychologie, tedy jednoho z nejvýběrovějších oborů vůbec, na který se dostane jen cca 9% uchazečů, kraluje tomuto odvětví žebříčku brněnská Fakulta sociálních studií MU. Na stejné fakultě Masarykovy univerzity mohou také studovat budoucí sociologové, pokud chtějí svůj obor studovat na nejvyšší možné úrovni. Poslední zkoumaný obor – strojírenství nejlépe vyučuje Technická univerzita v Liberci.

Názor studentů & absolventů vítán

Možná vám v předchozím žebříčku chybělo jedno kritérium hodnocení – a to, jak vidí svou fakultu sami studenti, případně ti, kdo už mají studium za sebou. Právě to je tématem průzkumu Asociace studentů a absolventů nazvaného jak jinak než „Fakulta roku“. Svou alma mater zde hodnotí její absolventi i současní studenti – vznikají tak 2 žebříčky. Tento projekt je v běhu už od akademického roku 2011/2012. Posouzení kvality školy z pohledu studentů a absolventů je i důležitým faktorem, podle kterého by se měli řídit budoucí vysokoškoláci, současní studenti středních škol. Pravidla hlasování se budou letos měnit, autoři projektu připravují novou metodiku (ODKAZ). Zajímavé je, že tento žebříček zahrnuje do svého hodnocení i velkou část soukromých vysokých škol, oproti tomu žebříček HN hodnotil pouze Vysokou školu finanční a správní v oboru ekonomie.

Nejlepší fakultou, kde lze studovat architekturu, je podle studentů Fakulta stavební VUT v Brně. Abyste byli spokojení s ekonomií na soukromé VŠ, měli byste podle tohoto žebříčku zvolit Akademii STING, o. p. s., na veřejné VŠ pak Fakultu informatiky a managementu UHK. Pokud se chcete věnovat dalším odvětvím lidské činnosti jako je chemie, lékařství a farmacie, matematika či pedagogika a hledáte nejlepší fakultu pro studium, kompletní žebříček najdete zde.