Týden Letní Informatiky pro Dívky na ZČU

21. 5. 2015 | Aktuality

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (FAV ZČU) pořádá již potřetí svůj Týden Letní Informatiky pro Dívky (TyLIDi) aneb prázdninové soustředění pro dívky ze středních škol, které baví informatika, i když to možná zatím neví. Proběhne v termínu od 24. do 28. srpna 2015.

Celé soustředění, které bude více o zábavě nežli o učení, se ponese v duchu vizuálního programování s tématem „virtuální život“. Mezi témata týdne budou patřit např. základy programování v jazyce Java, teorie a praxe digitální fotografie, práce s videem a mnohé další. Součástí akce ale budou i exkurze na vybraných pracovištích Katedry informatiky a výpočetní techniky a spolupracující Techmanie, přednášky a diskuse se ženami, které v IT pracují a uspěly, či se současnými studentkami FAV atp. Zpestřením programu budou zcela jistě i zajímavé soutěže o ceny.

Akce je určena pro všechny středoškolačky, které chodí do druhého nebo třetího ročníku. Přihlásit se lze až do 30. června 2015.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: tylidi.zcu.cz