Zástupci AMU zvolili nového rektora

26. 11. 2004 | Aktuality

Ve středu 24. listopadu rozhodli členové Akademického senátu (AS) Akademie múzických umění (AMU) v Praze o novém rektorovi. Po dvou volebních obdobích, kdy AMU vedl prof. Peter Toperczer, se nyní této pozice ujme Ivo Mathé, který byl zvolen ze tří kandidátů nadpoloviční většinou hlasů již v prvním kole.

Na funkci rektora AMU spolu s Mathém kandidovali prof. Jiří Hlaváč a prof. Miroslav Vojtěchovský. Všichni tři předložili vlastní koncepci a vizi plnění úřadu rektora, kterou měli možnost doplnit, popřípadě vysvětlit či více rozebrat v patnáctiminutovém limitu na odpoledním setkání akademické obce a AS AMU před samotnou volbou rektora.

Kandidáty spojuje blízký vztah k AMU (jsou jejími pedagogy, Hlaváč zastává funkci děkana HAMU, Vojtěchovský byl prorektorem AMU, Mathé je členem Správní rady AMU). Všechny tři koncepce shodně zdůrazňovaly několik společných témat, jako je udržení a další rozšiřování prestižního postavení AMU u nás i ve světě a kontinuální vytváření umělecky významných hodnot, rozvíjení studia na AMU a jeho integraci v mezinárodním měřítku, důležitost spolupráce všech orgánů AMU, hlavně pak jejích tří fakult (filmová, hudební a divadelní), zlepšení interních podmínek jak zaměstnanců (např. platy), tak studentů (např. podpora v tvořivé činnosti, ubytování, stravování).

Mathé ve své koncepci zdůrazňuje potřebu zachování toho nejlepšího z tradic školy a její další rozvoj a snahu o co nejlepší, špičkové výsledky v oboru. Podle jeho názoru by AMU „měla zůstat pro kulturní identitu celého národa veledůležitým učilištěm“. Dalším důležitým bodem jeho programu je zprůhlednění a zefektivnění rozpočotvání a distribuci finančních prostředků a také možnost vícezdrojového financování školy (nebrání se například symbolickému školnému, které by mělo zajistit zkvalitnění výuky i přístupu studentů ke svému studiu na škole). Upozornil také na nespornou výhodu a výjimečnost školy umístěním v centru Prahy, které utváří její jedinečný duch. Staví se tak proti myšlence na utvoření kampusu, naopak se nebrání prostory akademie v centru rozšířit.

Po výstupu kandidátů a diskuzi s přítomnými, kdy adepti čelili dotazům přítomných týkajících se školného, platů, uzavírání smluv se zaměstnanci či jejich postoj k podpoře studentů se AS AMU odebral k poradě a v podvečer v prvním kole hlasování nadpoloviční většinou hlasů zvolil Iva Mathého, který do úřadu usedne na období 2005 – 2007.

Celé znění předložených koncepcí všech tří kandidátů zájemci naleznou na www.amu.cz.