Západočeská univerzita otevírá nový obor Speciální pedagogika

12. 8. 2020 | O studijních oborech

zču_speciální_pedagogikaZápadočeská univerzita v Plzni získala akreditaci pro nový tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika.

„Vhodně reagovat na individuální a často velmi specifické potřeby žáků a studentů je pro současné školství velká výzva. Ty proto musejí být z hlediska pedagogické práce s těmito žáky odpovídajícím způsobem vybaveny. Vedle různých kompenzačních pomůcek sehrává významnou úlohu také přítomnost pedagogů, kteří jsou odborně připravení poskytovat odpovídající speciálně-pedagogickou podporu žákům, jejich rodinám i svým kolegům,“ vysvětlil význam nového oboru Pavel Mentlík, děkan pedagogické fakulty Západočeské univerzity.

Během studia budou mít studenti možnost vyzkoušet si v praxi školní a mimoškolní asistování dětem, které potřebují pedagogickou podporu. V rámci teorie se zaměří na různé formy podpory, které je možné dětem a studentům poskytnout. Budou se moct zúčastnit výzkumných projektů, absolvovat praxe ve zvláštních i speciálních školách nebo v neziskových organizacích, které poskytují služby lidem se speciálními potřebami či obhajují jejich práva.

Uplatnění najdou absolventi v oblastech odborné pomoci a intervence na speciálních školách, základních školách a v dalších školských institutech. Práci najdou i v dalších profesích zaměřených na pomoc lidem, třeba v rezortu ministerstva práce a sociálních věcí.

První studenty oboru Speciální pedagogika přivítá škola už nadcházející semestr. Zájemci se mohou hlásit do 23. srpna. Přijímací zkoušky proběhnou pět dnů po uzávěrce.

Zdroj:
https://www.novinky.cz/

Další články k tématu