Zaměstnanci Fakulty informatiky MU se dočkali nové školky pro své děti

31. 5. 2012 | Aktuality

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (MU) otevřela pro ratolesti svých zaměstnanců novou mateřskou školku. Zřízena byla v prostorách Ženského vzdělávacího spolku Vesna v ulici Údolní v Brně a stala se tak vůbec první fakultní školkou na této univerzitě. Zahájení provozu je naplánováno na Den dětí, tedy 1. června, ale s plným provozem se počítá až od začátku příštího akademického roku.

O provoz školky se bude starat obecně prospěšná společnost Vesněnka, která byla podle slov děkana Fakulty informatiky Michala Kozubka vybrána mimo jiné i proto, že její pracovníci jsou schopni zajistit péči o děti v různou denní dobu. Školka bude otevřena ve všední dny od 7:30 do 17:30 hodin, přičemž rodiče si budou moci zvolit, v kolik a na jak dlouho sem budou své ratolesti odkládat. Školku bude tvořit jedna smíšená třída, umožňující vzájemný kontakt dětí ve věku od jednoho roku do pěti let. Maximální kapacita je pět dětí najednou, ale ve skutečnosti se dostane na více zájemců, protože se děti budou během dne střídat s ohledem na pracovní dobu svých rodičů.

Vybavení i provoz školky mohly být zabezpečeny díky projektu „Rodina a práce – prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT“, přičemž prvek ICT je reprezentován Fakultou informatiky MU a partnery projektu, kterými jsou INTELEK spol. s r.o. a Mycroft Mind, a.s. Celkové náklady na tento, ve skutečnosti svým obsahem ještě širší, projekt činí 7,6 milionů korun, které jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zdroj: tisková zpráva MU